Content area

|

Yngre lægers ansvarlighed omkring egne uddannelsesforhold

Forfatter(e)
Overlæge Eva Benfeldt, Dermatologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. E-mail: evbe@regionsjaelland.dk. Overlæge Elisabeth Albrecht-Beste, Billeddiagnostisk Afdeling, Gentofte Hospital. Uddannelsesansvarlig overlæge Peter Johan Heiberg Engel, Patologiafdelingen, Roskilde Sygehus. Overlæge Knud Rasmussen, Medicinsk Afdeling, Roskilde Sygehus. Uddannelsesansvarlig overlæge Anne Braae Olesen, Dermatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Uddannelsesansvarlig overlæge, MHPE Karen Skjelsager, Anæstesiologisk Afdeling, Næstved Sygehus
INTERESSEKONFLIKTER: ingen Uddannelsen af yngre læger, herunder det daglige arbejdsfællesskab, bedside-undervisning, oplæring i procedurer, kompetencevurdering og vejledning gennem uddannelsesforløbet varetages alt sammen ude på de uddannelsesgivende afdelinger. SRW beskriver (Ugeskr Læger 2011;173:1523), hvordan hun »desværre ser flere og flere eksempler på uddannelsessøgende, der ikke opfatter sig selv som en del af en afdeling, men kun som en studerende på gennemrejse med krav om uddannelse i rygsækken« og beskriver tiltagende hyppige udsagn om manglende ansvarlighed, en udvikling der be...
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Konrad Melonik | 15/08
3 kommentarer
af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer