Skip to main content

13.500 bag brev til sundhedsministeren

OPDATERET - Åbent brev fra tusinder af læger til sundheds minister Ellen Trane Nørby (V) beskriver de uheldige følger, en fastholdelse af Svendborg-dommen vil få i sundhedsvæsenet.

Foto/collage: Rasmus Dahl-Sørensen
Foto/collage: Rasmus Dahl-Sørensen

Klaus Larsen, kll@dadl.dk

8. nov. 2017
2 min.

Over 13.500 læger, medicinstuderende og andre sundhedsfaglige har skrevet under på et åbent brev til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Brevet er en støtteerklæring til den yngre læge, som ved Landsretten blev dømt i den såkaldte Svendborgsag. Hensigten med erklæringen var oprindelig et krav om at få sagen indbragt for Højesteret. Det blev den - som omtalt på Ugeskriftet.dk - i dag, onsdag.

Udover ønsket om at få sagen vurderet ved Højesteret peger det åbne brev over for ministeren på en lang række problemer, der opstår i kølvandet på Svendborg-dommen:

Brevet peger på, at det muligvis giver juridisk mening, når dommen pålægger læger et massivt øget fokus på dokumentation. ”Men i et travlt, dynamisk og uforudsigeligt arbejdsmiljø med syge mennesker, er det urealistisk og uhensigtsmæssigt”, hedder det.

Dommens krav om, at læger personligt skal følge op på deres ordinationer ved at overvåge andre faggrupper, vil desuden være ødelæggende for et tillidsfuldt tværfagligt samarbejde og for den gensidige respekt for hinandens faglighed.

En særlig kritik retter sig mod den rolle, Styrelsen for Patientsikkerhed har spillet:

”Det lærende sundhedsvæsen ofres til fordel for straf på enkeltpersoner, og denne politiske linje gør os særdeles utrygge. Vi er bekymrede for, at fagpersoner i højere grad vil tie om deres fejl, i stedet for at indberette dem i UTH-systemet. Det vil forringe patientsikkerheden fremadrettet, da vi vil gå glip af essentiel læring, der er med til at forebygge at lignende fejl opstår”, skriver afsenderne af det åbne brev.

De frygter, at lægerne ved at efterleve dommen tvinges til at gå på kompromis med deres faglighed, og at det vil føre til længere ventetider, behov for flere læger, et ineffektivt sundhedsvæsen, samt personaleflugt og yderligere forværring af lægemanglen.

”Sagen kan således få store konsekvenser for det danske sundhedsvæsen og i sidste ende medføre en betydende forringelse af patientsikkerheden – og situationen bør tages alvorligt”, lyder det i henvendelsen til ministeren.

Det er lægerne bag bevægelsen #detkuhaværetmig.dk – som indtil nu har engageret 5.750 læger og medicinstuderende i protest mod Svendborgdommen – der står bag indsamlingen af underskrifter.

Næsten 5.000 af underskriverne er læger, og 2.000 er medicinstuderende.

Læs det åbne brev til ministeren her