Skip to main content

3.100 lægers cpr-numre lagt på amerikansk hjemmeside

OPDATERET - En amerikansk hjemmeside har i en kortere periode offentliggjort 3.100 danske lægers navne og cpr-numre. Lægeforeningen har meldt sagen til politiet.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox (Foto: Erwin Wodicka)

Klaus Larsen kll@dadl.dk

12. okt. 2016
3 min.

Lægeforeningen oplyste onsdag, at den er blevet opmærksom en amerikansk hjemmeside, som har offentliggjort navne og cpr-numre på 3.100 danske læger.

Sagen blev straks meldt til politiets National Cyber Crime Center, som har sendt sagen videre til Københavns Politi, der står for den videre efterforskning. Dansk politi fik derefter hurtigt fjernet oplysningerne fra den amerikanske hjemmeside.

Lægeforeningen har orienteret Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Datatilsynet.

Også Apotekerforeningen er orienteret, og apotekerne vil i den kommende tid holde ekstra godt øje med mistænkelige telefonrecepter, siger Lægeforeningens direktør, Bente Hyldahl Fog.

De berørte læger har alle fået direkte besked om, at deres navn og cpr-nummer har været offentliggjort på den amerikanske hjemmeside. Lægeforeningen råder dem til straks at anmelde sagen til politiet, hvis de i den kommende tid bliver opmærksomme på, at deres cpr-nummer er blevet misbrugt.

Højst 30 har kigget

Lægeforeningen oplyser, at offentliggørelsen – så vidt den er orienteret – kun omfatter navn og CPR-nummer.

- Hvor er oplysningerne stjålet fra? Er det fra Lægeforeningen, en myndighed eller andet?

”Vi ved det ikke”, siger Lægeforeningens direktør, Bente Hyldahl Fogh. ”Vi har undersøgt, om de kan stamme fra Lægeforeningen, men det er der ikke noget, der indikerer”.

Faktaboks

Fakta

Direktøren kan heller ikke oplyse, hvad det er for en hjemmeside, der har haft de hackede navne og cpr-numre liggende, da politiet har bedt om at hemmeligholde den slags oplysninger, så længe sagen efterforskes.

”Det er muligt, at vi på et senere tidspunkt kan oplyse om det, men det vil vi i så fald vende tilbage til”, siger Bente Hyldahl Fogh.

Hun kan dog sige så meget, at der ikke er tale om en hjemmeside, der ser det som sit formål at sprede oplysninger, men snarere om en, der bruges til at lagre data til senere brug.

”Politiet har oplyst, at der kun er ca. 30 personer, der har været inde og se på filerne med oplysningerne om vores medlemmers navne og cpr-numre. Men vi ved selvfølgelig ikke, om oplysningerne kan være spredt til andre hjemmesider”, siger hun.

Efter hvad politiet fortæller Lægeforeningen, har oplysningerne befundet sig på den amerikanske server i op til fire uger.

Lægeforeningen har i første omgang meldt sagen til Politiets Nationale Cyber Crime Center, som har sørget for, at oplysningerne meget hurtigt blev fjernet fra den amerikanske hjemmeside efter at have kontaktet ejerne af hjemmesiden.

Politiets Cyber Crime Center har nu overgivet sagen til Københavns Politi til videre efterforskning.

Referencer