Skip to main content

400 læger til OUH-ledelse: I vækker ikke ligefrem tillid

I et åbent brev henvender 400 læger sig til direktionen på Odense Universitetshospital om ytringsfrihed. Et udtryk for en generel frustration, siger tillidsmand.

Anders Heissel, ah@dadl.dk

29. nov. 2017
3 min.

Da direktionen på OUH i fredags kl. 11.03 sendte et brev til hospitalets afdelingsledelser samt medarbejderrepræsentanter, skabte det så meget frustration, at 400 læger i dag sender et åbent brev til direktionen.

Brevet i fredags fra direktionen havde overskriften ”Ytringsfrihed på OUH” og skulle understrege, at det ”selvfølgelig er tilfældet”, selv om der var rejst tvivl om det i sagen med overlæge Kristian Rørbæk Madsen, der var blevet kaldt til samtale med ledelsen efter at have skrevet flere kritiske debatindlæg i bl.a. Ugeskrift for Læger.

Fakta

Fakta

Men brevet i dag til direktionen har overskriften ” Ytringsfrihed på OUH?” og i brevet står bl.a.:

”Streg for streg tegnes et alarmerende billede af en arbejdsplads, hvor det samlet set fremstår som, at medarbejdernes vurdering af egne vilkår negligeres, underkendes og undertrykkes”.

Brevet er underskrevet af ca. 400 læger fra hele landet – heraf ca. 100 læger fra OUH.

I brevet lufter lægerne en akkumuleret frustration over manglen på ytringsfrihed.

”Vi kan kun gisne om, hvor omfattende skader OUH vil lide som følge af dette billede; både i forhold til rekruttering, trivslen blandt de ansatte og OUH’s anseelse rundt om i landet. Vi vil derfor hermed på det kraftigste opfordre jer til at træde et skridt tilbage og gøre jer helt grundlæggende overvejelser om jeres egen ledelsesageren”, skriver de 400 læger.

Brevet der antændte frustrationen hos de 400 læger - og som Ugeskrift for Læger er i besiddelse af - blev sendt i fredags fra direktionen i et forsøg på at forklare sagen om Kristian Rørbæk Madsen.

”Vi sendte en intern mail til vores afdelingsledelser, Fælles Med-Udvalg og fællestillidsmænd fordi der på grund af ekstern omtale var skabt usikkerhed om, hvad der var op og ned i en konkret sag på OUH. Der var derudover via vores afdelingsledelser og FMU formidlet en efterspørgsel fra personalet efter fakta i sagen” oplyser OUH til Ugeskrift for Læger.

I brevet skriver direktionen bl.a:

”I det konkrete tilfælde ytrede en medarbejder i en mail til direktionen og i et blogindlæg, at han om få timer, når han møder på job, bryder loven på grund af arbejdsforholdene på afdelingen. Medarbejderen krævede et svar på dette. Efter en dialog med direktionen om henvendelsen tog den nærmeste ledelse kontakt til den pågældende læge. Denne henvendelse fra sin ledelse har medarbejderen oplevet som en begrænsning af sin ytringsfrihed. Det er vi meget kede af. På den anden side regner vi også med forståelse for, at hvis man som medarbejder oplyser om et konkret påtænkt lovbrud, vil dette blive taget meget seriøst af både afdelingsledelse og direktion, herunder ved at tage initiativ til at igangsætte en dialog” skrev direktionen.

Centralt i brevet var også en gengivelse af en mailudveksling mellem Kristian Rørbæk Madsen og direktionen. Men han var ifølge direktionen ikke blevet orienteret, ”da de relevante blogindlæg osv. allerede var offentligt tilgængelige”, oplyser direktionen til Ugeskrift for Læger.

Peter Lindholm, overlæge og tillidsrepræsentant på Odense Universitetshospital, ser brevet fra de 400 læger som et udtryk for en general frustration hos læger i hele landet.

”Det er et udtryk for generel uro blandt lægegruppen som helhed om, hvordan vi skal håndtere et samarbejde, når der via Svendborgsagen er lagt en bombe under det samarbejde. Nu må ledelsen på banen og sige, hvordan vi skal håndtere det. Det er ikke et lokalt problem på OUH men på landsplan. Jeg er kun glad for det brev fra de 400 læger, fordi det kan være med til bevæge alle hen mod en løsning”, siger Peter Lindholm.

Han har ikke selv skrevet under på brevet, fordi han ikke har haft kendskab til det.

Læs også: OUH-direktion: Følgegruppe skal se på journalføring