Skip to main content

Advokatfirma skal granske politianmeldelser af læger

Svendborgsagen og lægeprotester får sundhedsministeren til at gennemføre en »tillidspakke«, der skal genrejse tilliden mellem læger og Styrelsen for Patientsikkerhed. Lægeforeningen glæder sig.

Anders Heissel, ah@dadl.dk

5. feb. 2018
6 min.

Har Styrelsen for Patientsikkerhed været aggressiv og med for løs hånd politianmeldt 12 læger alene i 2017?

Det skal et uvildigt advokatfirma nu undersøge for eventuelt at få styrelsen til at slække grebet om enkelte læger.

Gennemgangen af politianmeldelserne er blot et af mange tiltag, som sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i dag præsenterede som en »tillidspakke«, der skal højne retssikkerheden for læger og øge tilliden mellem læger og styrelsen.

Der sker efter pres fra bl.a. Lægeforeningen og ikke mindst underskrifterne fra over 9.000 frustrerede læger, der for nylig afleverede et mistillidsvotum til styrelsen, sagde Ellen Trane Nørby.

Faktaboks

Fakta

»Arbejdet med disse ændringer begyndte allerede i efteråret efter dialog med Lægeforeningen, men underskrifterne har understreget, at vi skal have genetableret en dialog. Det nytter ikke noget, hvis lægerne går på arbejde med en følelse af utilstrækkelighed. Derfor giver eksempelvis gennemgangen af politianmeldelserne os et grundlag for at diskutere, om styrelsen skal ændre praksis. Hvis der viser sig en forkert eller for restriktiv praksis, skal styrelsen naturligvis rette ind«, sagde sundhedsministeren og tilføjede:

»Vi er begyndt at diskutere mere skyld end læring, og det er en farlig vej. Vi laver ændringerne, fordi vi kan se en gryende utilfredshed, som i sidste ende kan gå ud over patientsikkerheden, hvis lægerne føler, at de skal bruge mere tid på registrering end på patienterne«.

Ministeriet ved endnu ikke, hvilket advokatfirma der skal undersøge sagerne, eller om der eventuelt bliver inddraget læger i undersøgelsen.

Ankenævn og mere læring

Et andet forslag fra ministeren er et ankenævn, der betyder, at læger kan klage over afgørelser på tilsynsområdet. Desuden skal der nedsættes et rådgivende udvalg, som skal vurdere de afgjorte tilsynsaktioner for at få et lærende perspektiv.

»Et er, at der kan ske fejl. Men hvordan lærer vi af de fejl?«, sagde Ellen Trane Nørby.

Og så ændrer ministeren kontrakten med styrelsen, der fremover skal bruge 25 pct. af ressourcerne på læring mod de nuværende 10 pct., samt fremrykker evalueringen af »strammerpakken«, så den bliver evalueret allerede i år. Oprindeligt var det planen, at den først skulle evalueres i 2019.

Lægeforeningen positiv

Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, er positivt over for forslagene:

»Det er en god start på vejen mod et bedre tilsyn og en genopretning af tilliden mellem landets læger på den ene side og Styrelsen for Patientsikkerhed på den anden side«, sagde Andreas Rudkjøbing og hæftede sig især ved ankeinstansen, som Lægeforeningen længe har kæmpet for.

Vi laver ændringerne, fordi vi kan se en gryende utilfredshed, som i sidste ende kan gå ud over patientsikkerheden, hvis lægerne føler, at de skal bruge mere tid på registrering end på patienterne. Ellen Trane Nørby (V), sundhedsminister

Lægeforeningen ser også positivt på, at Styrelsen for Patientsikkerhed fremover skal bruge en større del af sine kræfter på læring – og ikke på straf:

»Der er meget mere perspektiv i at forebygge fejl på denne måde end i at straffe enkeltpersoner. Derfor er vi glade for, at dette arbejde skal have højere prioritet, og vi forventer, at der bliver afsat de nødvendige ressourcer«, sagde Andreas Rudkjøbing.

Lægeformanden forventer dog også, at journalføringsreglerne bliver mere enkle.

»Det er fint, at arbejdet nu kommer i gang. Men det er resultaterne, der tæller. Vi skal se konkrete forbedringer, før vi er tilfredse. Der er brug for enkle regler, mindre dokumentation og mere tid til patienterne«, sagde han.

Holder armene nede

Lægerne bag protesterne mod Styrelsen for Patientsikkerhed er også tilfredse med ministerens »tillidspakke«. Men vi venter med at juble, siger de.

»Vi glæder sig over, at Ellen Trane Nørby omsider går ind i sagen og tager ansvar efter en lang periode uden reel handling. Vi anerkender, at der er mange positive takter i ministerens udmeldinger, men det afgørende bliver imidlertid, om Styrelsen for Patientsikkerhed og ministeren i handling og ikke blot i ord omlægger linjen markant til gavn for den ægte patientsikkerhed såvel som sundhedspersoners retsstilling. Det mangler vi endnu at se, før tilliden mellem landets læger og styrelsen kan genoprettes. Det kræver generelt, at styrelsens tilsynsaktiviteter kvalificeres og realitetstjekkes af klinikere, inklusive den bebudede gennemgang af de foretagne politianmeldelser«, skriver pressegruppen i Læger for et bedre Sundhedsvæsen.

Gruppen tæller bl.a. Kristian Rørbæk Madsen, der tog initiativ til mistillidsvotummet, og han og en anden læge fra pressegruppen, Tobias Ramm Eberlein, peger på »djævlen i detaljen«, nemlig den eksterne gennemgang af politianmeldelserne.

»Det er afgørende, at gennemgangen ikke kun foretages af et advokatkontor med fokus på den juridiske side af sagen, men at denne vurdering kvalificeres og realitetstjekkes af klinisk arbejdende læger«, påpeger Kristian Rørbæk Madsen og Tobias Ramm Eberlein.