Skip to main content

Ærespris til Merete Nordentoft

LÆGEMØDE: Lægeforeningens Ærespris blev på Lægemødet 2018 givet til professor og overlæge i psykiatri Merete Nordentoft ”for hendes store arbejde med at forbedre behandlingen for patienter med psykisk sygdom”.

Klaus Larsen, kll@dadl.dk

21. apr. 2018
2 min.

Merete Nordentoft, overlæge ved Psykiatrisk Center København og professor i psykiatri ved Københavns Universitet, har fået Lægeforeningens ærespris, som hvert år uddeles til en læge, som har ydet en særlig indsats, der kan inspirere andre læger.

Prisen, som foruden anerkendelsen er på 35.000 kroner, blev overrakt under festmiddagen i aftes på Lægemødets første dag. Den gives for ”mange års utrætteligt arbejde for at forbedre behandlingen for patienter med psykisk sygdom”, lød det i begrundelsen fra Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing.

”Merete Nordentoft har sat et kæmpe aftryk på psykiatrien i Danmark - både når det gælder forskning i psykiatrisk sygdom og når forskningen efterfølgende skal omsættes til konkret handling til gavn for ”, sagde Lægeformanden.

”Et godt eksempel er OPUS-projektet, som Merete Nordentoft har været drivkraften bag - et særdeles succesfuldt tilbud om tidlig opsporing og intensiv behandling af unge med psykose, som nu tilbydes i alle regioner”.

Andres Rudkjøbing pegede på, at Merete Nordentoft med sin forskning blandt andet har lagt grundstenene til den nationale handlingsplan for forebyggelse af selvmord - samt at hun har vist sammenhængen mellem overdødelighed hos patienter med psykisk sygdom og deres livsstil.

”Det er helt afgørende, at forskningen i psykisk sygdom styrkes. Her tjener Merete Nordentoft som et stort forbillede og kilde til inspiration - også fordi hun aldrig holder igen med at dele ud af sin viden og sine resultater”, sagde Andreas Rudkjøbing.