Skip to main content

Aflysning af eksamen skaber stor fortvivlelse

Medicinstuderende kritiserer universitet for at aflyse stor eksamen under coronapandemien uden at have en plan B. Lige den eksamen giver adgang til lægevikariater, hvilket der i høj grad er brug for lige nu, lyder det fra medicinstuderende. Overlæger forstår de studerendes frustration, og universitetsledelsen beklager.

Anna Bonde Jakobsen og hendes medstuderende er fortvivlede over, at deres vigtige OSCE-eksamen blev aflyst i sidste øjeblik, og at universitetsledelsen ikke har haft en plan B. Foto: privat
Anna Bonde Jakobsen og hendes medstuderende er fortvivlede over, at deres vigtige OSCE-eksamen blev aflyst i sidste øjeblik, og at universitetsledelsen ikke har haft en plan B. Foto: privat

Ditte Damsgaard dd@dadl.dk

14. jan. 2021
012 min

Københavns Universitet, Region Sjælland og Region Hovedstaden aflyste i sidste øjeblik en stor eksamen på medicinstudiet på grund af belastningen på sundhedsvæsenet, og det får nu de studerende til at klage til dekan Ulla Wewer.

Det fortæller Anna Bonde Jakobsen, medicinstuderende på kandidaten.

»Vi forstår udmærket, at fysisk afholdelse af eksamen er blevet aflyst. Men vi forstår ikke, at der ikke er lagt en plan B. Det har været forudsigeligt, at denne eksamen måtte aflyses, når vi er midt i en coronapandemi«, siger Anna Bonde Jakobsen.

Derfor klager de studerende over måden, beslutningen om at aflyse blev taget på.

Anna Bonde Jakobsen og andre studerende er fortvivlede over, at deres OSCE-eksamen blev aflyst blot 19 timer, inden den første studerende skulle møde op, når universitetet i månedsvis har forsikret de studerende om, at eksamen nok skulle blive til noget.

I en mail til de studerende skriver Dorthe Crüger, koncerndirektør i Region Hovedstaden, Leif Panduro, koncerndirektør i Region Sjælland, og Ulla Wewer, dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, at de beklager de gener, det måtte medføre.

»På grund af belastningen af sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden og Region Sjælland har Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet sammen med regionerne besluttet at aflyse OSCE eksamen«, skriver de tre, som tilsammen står for OSCE-eksamen på Københavns Universitet.

De studerende modtog mailen den 7. januar, og eksamen skulle være afholdt den 8.

Adgang til lægevikariater

OSCE er en eksamen, som dækker både intern medicin og kirurgi. Det drejer sig om både teori og praktiske færdigheder.

Der er imellem 7 og 12 stationer, hvor eksaminanden går rundt. Ved hver station sidder en læge, og det kan være forskelligt, hvad stationen går ud på.

Det kan være en teoretisk station, hvor eksaminanden eksamineres i en patientcase, og det kan være en klinisk færdighedsstation, hvor eksaminanden skal lægge et drop eller tage en blodprøve, forklarer Anna Bonde Jakobsen.

Ifølge Anna Bonde Jakobsen er OSCE-eksamen blandt andet vigtig, fordi den giver adgang til at tage lægevikariater.

»Mange på Københavns Universitet har taget de skriftlige eksaminer på semestret forud for OSCE, og det betyder, at det for os er den sidste eksamen, der skal til for at blive lægevikar. Det betyder, at vi alle ville kunne gå ud og hjælpe i den pressede sundhedssektor«.

Hun siger, at aflysningen kan betyde, at de studerende nu er afskåret fra at have lægevikariater.

Men det er I vel kun midlertidigt?

»Vi kan først være lægevikarer, når vi har bestået denne eksamen. Og de har ikke oplyst os om, hvornår vi kan forvente, at eksamen skal afholdes i stedet. Om det bliver sideløbende med vores næste semester, i sommerferien eller på et andet tidspunkt, må tiden vise. De har kun sagt, at det ikke kommer til at konflikte med andre eksaminer. Men vores næste semester går i gang om lidt. Det bliver svært«.

Hvis de havde denne eksamen, ville de studerende f.eks. kunne indgå i coronaberedskabet, påpeger Anna Bonde Jakobsen.

»Mange af os er en del af beredskabet i forvejen via sygeplejevikarkurser, og mange af os, mig selv inklusive, har også ventilatørkursus. Men vi får adgang til at bruge flere af vores kompetencer, hvis vi kunne være lægevikarer«.

Savner plan B

Beklagelserne og forklaringerne fra koncerndirektørerne og dekanen får ikke de medicinstuderende til at droppe klagen.

De er frustrerede over den dårlige ledelse og planlægning fra universitetets side.

Der er mange forslag til alternative måder at afholde OSCE på, siger Anna Bonde Jakobsen.

Medicinerrådet har opstillet fem forslag til, hvordan man kunne have gjort det.

Ugeskrift for Læger har læst forslagene, der alle indeholder beskrivelser af fordele og ulemper, f.eks. en computerbaseret OSCE, hvor læger deltager over zoom, og kun de studerende møder fysisk op.

Anna Bonde Jakobsen foreslår selv en model, der kunne fungere, hvis universitetet havde forberedt sig på situationen. Hvis universitetet havde udvidet rammerne for det medicinske og kirurgiske ophold, kunne de kliniske færdigheder som patientkommunikation, blodprøver, drop og håndtering af hjertestop blive godkendt af superviserende læger her.

»De kliniske færdigheder, der forventes ved OSCE, kunne udføres under vores kliniske ophold, og når kompetencerne var opnået, kunne vi løbende have fået underskrifter fra læger på afdelingerne. Så kunne man have klaret den teoretiske del via zoom eller skype«.

De studerende skal allerede have underskrifter fra overlægerne på forløbene, så det ligger ikke langt fra almindelig praksis, at overlæger på afdelingerne er inde over godkendelser af forløbene.

Føler I jer glemt?

»Det håber jeg virkelig ikke, at vi er. Vores politikere understreger gang på gang vigtigheden af sundhedsfaglige uddannelser. Der er brug for læger og sygeplejersker. Jeg tror, at det er en beslutning, der er taget længere oppefra, at man ikke kan afholde eksamen fysisk, og så har der ikke været planlagt et alternativ på forhånd, så vi kunne blive eksamineret på anden vis«.

Hvad hvis I kan komme til eksamen til april, når det hele ifølge Mette Frederiksen lysner?

»Det ville helt klart kræve, at vi læste det hele op igen. Men hvis man har forberedt sig grundigt i første omgang, er det nemmere at genopfriske. Men det ville stadig være tidskrævende«.

Hvorfor er den så tidskrævende?

»Det er ikke kun ét fag. Det er al intern medicin og intern kirurgi og kulminationen på, hvad vi har lært i vores kliniske ophold. Mange af de kliniske færdigheder er samtidig håndværk, og det tager også tid at lære. Hvis man kun har lagt ti drop i sit liv, kan det være svære at huske, frem for hvis man har lagt 1.000. Det skal naturligvis repeteres«.

Uvished om kvalitet

Indtil nu har Anna Bonde Jakobsen taget livet som studerende i en coronatid med ro, fordi hun har været i klinik, og hverdagen har været tæt pakket.

Men nu sætter uvisheden om eksaminerne hende og de andre medicinstuderende i en ærgerlig situation, siger hun.

»Jeg tror desværre ikke på, at vi kan fastholde den kvalitet af vores lægeuddannelse, som man gerne vil, når der er så dårlig planlægning oppefra«.

Det er en særlig tid for alle læger. Skal I ikke bare gøre jeres bedste under de vilkår, der er?

»Jo, og det gør vi bestemt også. Men f.eks. virksomheder står også i samme situation, og kontrasten til universitetet er stor. Situationen giver udfordringer for mange, men jeg har indtryk af, at alle arbejdspladser lige for tiden arbejder med en plan B; en løsning for hvordan man arbejder og udvikler sig selv under restriktioner, og hvordan man samtidig kan opretholde et solidt fagligt niveau. Det mangler for vores uddannelse. Man er nødt til at gentænke, hvordan vi gør, og finde andre løsninger for undervisning og eksamen, så man kan undgå eksamenssnyd og sikre høj kvalitet. Corona forsvinder ikke over natten, og vi må indrette os og få det bedste ud af det. Ledelsen må tage et ansvar og give os fair muligheder for at udvikle os som studerende og blive gode læger«.

Overlæge: Muligt med digital eksamen

Randi Beier-Holgersen, klinisk lektor og uddannelsesansvarlig overlæge på Kirurgisk Afdeling på Nordsjællands Hospital, skulle have været eksaminator ved OSCE-eksamen og fik besked dagen før om, at eksamen var aflyst.

»Aflysningen var nødvendig i forhold til corona. Jeg synes ikke, at man kan mødes så mange mennesker, selvom alle restriktioner var overholdt. Det ville være at udsætte alle for en fare, der ikke var nødvendig«, siger Randi Beier-Holgersen.

Det er de studerende enige med dig i. De kan godt forstå argumenterne, men de kan ikke forstå, hvorfor der ikke er lavet en plan B for, hvordan man kunne have lavet eksamen ved f.eks. at få godkendt praktiske færdigheder under klinikopholdet, så teorien kunne tages virtuelt. Ville det være muligt i din optik?

»Det kunne man godt. Man kunne godt have lavet en slags digital eksamen, hvor man gav dem opgaven digitalt, og de svarede digitalt. At lægerne hver især sad et sted, så de studerende kunne logge sig ind på de enkelte stationer. Det vil jeg give de studerende ret i«.

Det havde ingen konsekvenser for Randi Beier-Holgersen, at eksamen blev aflyst, men hun mener, at det har konsekvenser for de studerende.

»De skal videre til det næste semester, og de skal have en karakter. Hvordan universitetet vil løse det, ved jeg ikke. Når de har overstået dette semester og har deres klinik på plads omkring medicin og kirurgi, vil jeg tro, at vi ville kunne give dem et vikariat«.

Randi Beier-Holgersen mener dog sagtens, at de studerende kan få et lægevikariat, selvom de ikke har bestået OSCE-eksamen.

»Det tjekker vi ikke op på, når de er så langt i deres studie. Selvom de ikke kan fremvise eksamensbeviset, har de fået godkendt opholdet og har lært de ting, de skal kunne, imens de var i klinikken«, siger Randi Beier-Holgersen.

Randi Beier-Holgersen mener, at det er synd for de studerende i øjeblikket. Men de har i det mindste kunnet få opholdet. Der var større problemer i foråret, siger hun.

»Jeg kan godt forstå, at de frygter for det faglige niveau. Men det er ikke for eksamens skyld, at de skal kunne de her ting. De skulle gerne have lært det, de skal til eksamen i, under deres ophold i klinikken. Men eksamen er selvfølgelig en god animator til at læse op på tingene«.

Politisk beslutning

En anden eksaminator, Jens Bruun, klinisk lektor og overlæge på Kirurgisk Afdeling på Nordsjællands Hospital, peger på, at det er en politisk beslutning at aflyse, og at alle læger er påvirket af coronapandemien.

»Det er dybt beklageligt, at eksamen blev aflyst, men det overrasker mig ikke. Jeg kan kun støtte den beslutning. OSCE-eksamen er afgørende for, hvordan de studerende kan komme videre. Aflysning er ærgerlig, men nødvendig«, siger Jens Bruun.

Hele hospitalet er underkastet coronarestriktioner, siger han, og det gælder også undervisningen.

»Vi er også glade for, at vi ikke skulle være i tvivl om, hvorvidt vi selv skulle møde op. Vaccinationerne virker ikke endnu, så vi er selv i farezonen, hvis vi skulle eksaminere en masse unge mennesker«.

Han har svært ved at se, hvordan man skulle afholde eksamen alternativt, fordi alle studerende skal have lige vilkår.

»Vi skal sikre, at fagligheden er i orden. Når studerende består en eksamen, skal de have de samme betingelser som studerende før coronakrisen. Vi kan ikke lade nogen slippe igennem med pseudoeksamen. Vi skal være sikre på, at de lever op til de færdigheder, de skal have. Det er utroligt vigtigt med de praktiske prøver på medicinstudiet«.

Regioner og ledelse: Vi troede ikke, det ville blive nødvendigt

Koncerndirektør Dorthe Crüger, Region Hovedstaden, koncerndirektør Leif Panduro Jensen, Region Sjælland, og dekan Ulla Wewer, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, svarer i en fælles mail til Ugeskrift for Læger på spørgsmålet om, hvorfor der ikke er blevet arbejdet med en plan B, at de ikke havde forventet, at det ville blive nødvendigt at aflyse denne eksamen.

»Da Danmark var lukket helt ned i foråret, var det en af de meget få eksamener med fysisk fremmøde, der blev gjort en undtagelse for. Netop fordi den er så vigtig for lægeuddannelsen, og samtidig kun rigtigt fungerer, når den gennemføres med fysisk fremmøde. Vi følte os altså overbevidst om, at vi også ville kunne gennemføre den i det her semester«.

»Både patientbehandling og undervisning er meget vigtig for samfundet, og det er næppe muligt at opstille klare kriterier for deres indbyrdes vægtning. I langt de fleste tilfælde lykkes det at finde gode løsninger i samarbejde mellem SUND og hospitalerne, men i denne situation med kraftig smittespredning i samfundet (beredskabsniveau 5) og dermed øget pres på sundhedsvæsenet, skønnede hospitalerne, at eksamen ikke kunne gennemføres som planlagt«.

Har I glemt at lave plan B?

»Vi havde som sagt ikke forudset, at den ville blive aflyst. Og derfor har vi heller ikke arbejdet med en plan B om f.eks. at udskyde den. Det er selvfølgelig beklageligt – og vi arbejder nu på højtryk for at finde et andet tidspunkt, hvor eksamenen kan gennemføres, ligesom vi arbejder for at afbøde konsekvenserne af forsinkelsen«.

Har I glemt de studerende?

Vi har naturligvis ikke glemt de studerede; det er jo for deres skyld, at vi er her. Vi har orienteret dem, så hurtigt vi kunne. Ligesom vi arbejder på at håndtere de konsekvenser, der følger af aflysningen, herunder bl.a. spørgsmålet om de studerendes mulighed for at kunne varetage opgaver som lægevikarer

Hvorfor har I tidligere sagt til de studerende, at de ikke skulle være bekymret, når I ender med at aflyse 19 timer inden den første studerende skal op?

Det er vigtigt at pointere, at aflysningen kommer på baggrund af det forhøjede beredskab til risikoniveau 5, som blev udmeldt tirsdag den 5. januar – altså mindre end tre døgn før eksamen. Den aktuelle situation betyder en meget voldsom belastning af sundhedsvæsenet, der også har ført til aflysninger af planlagte behandlinger. Derfor kunne hospitalerne ikke stille et stort antal speciallæger til rådighed som censorer ved OSCE-eksamen. Derudover ønskede hospitalerne ikke at risikere, at deres ansatte speciallæger mod forventning blev smittet i forbindelse med den planlagte OSCE-eksamen – selv om der var truffet en lang række foranstaltninger for at minimere denne risiko. Vi vendte sammen flere alternativer, men denne eksamen forudsætter altså et meget tæt samarbejde med speciallægerne; uden dem er der ingen OSCE-eksamen.

Hvorfor har I aflyst så sent?

»Vi aflyste eksamen, da det stod klar for os, at det var det eneste brugbare alternativ. Vi igangsatte arbejdet med at få orienteret de studerende umiddelbart herefter. Og nu arbejder vi indgående på at få håndteret følgevirkningerne af aflysningen«.

Hvordan kan I stadig afholde skriftlige eksaminer?

»Det er værd at bemærke, at aflysningen af OSCE-eksamen skete på grund af det store pres på sundhedsvæsenet – og fordi hospitalerne ikke kunne stille med et stort antal speciallæger, der skulle fungere som censorer ved eksamen. Ser vi på de medicinstuderendes øvrige skriftlige eksamener med fysisk fremmøde, så afholdes de, der ikke allerede er omlagt til digitale formater, i universitetets særligt indrettede eksamenshus på Peter Bangs Vej«, skriver dekan Ulla Wewer.

»Rammerne i huset er løbende tilpasset til myndighedernes retningslinjer. Hen over efteråret/vinteren 2020 har der – med ekstern bistand – været fokus på at sikre optimale køforhold og check-in samt fordeling af de studerende i eksamenshusets 12 lokaler, så der ikke er over 32 studerende samlet, og alle sidder med mindst to meters afstand. Der er altså lagt en stor indsats i at afmærke og tydeliggøre, hvordan de studerende skal forholde sig, og der er ekstra mandskab, der sikrer, at alle ved, hvordan de skal forholde sig – og at der bliver holdt afstand«.

»Eksamensafviklingen sker derfor med tiltag, der rækker en del ud over myndighedernes retningslinjer«, skriver Ulla Wewer.

Forsinker I ikke en masse studerende, som ville kunne arbejde som lægevikarer og evt. indgå i coronaberedskabet efter eksamen?

»Vi arbejder – som nævnt – i fællesskab på at håndtere de konsekvenser, der følger af aflysning. Region Sjælland og Region Hovedstaden ser bl.a. på, hvilke konsekvenser aflysningen har for de involverede studerendes mulighed for at kunne varetage opgaver som lægevikarer, og hvilke muligheder der er«.

Hvornår kan de studerende regne med at få eksamen?

»Det kan vi ikke svare på lige nu. Men vi kan forsikre de studerende om, at vi arbejder målrettet på at finde en løsning«.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen