Skip to main content

Aktiv dødshjælp – for eller imod?

Flere lande har gjort aktiv dødshjælp lovligt, men Danmark holder indtil videre fast i, at det skal forblive ulovligt herhjemme. Men ligesom i resten af befolkningen findes der både fortalere for og kritikere af aktiv dødshjælp blandt lægerne – Ugeskrift for Læger har opsøgt begge parter for at blive klogere på lægernes argumenter for og imod.

Overlæge Lise Møller, formand for Etisk Udvalg i Lægeforeningen og forhenværende overlæge, forfatter Svend Lings. Foto: Rene Lomholt og Palle Peter Skov.
Overlæge Lise Møller, formand for Etisk Udvalg i Lægeforeningen og forhenværende overlæge, forfatter Svend Lings. Foto: Rene Lomholt og Palle Peter Skov.

Freja Kierstein Johansen, fkj@dadl.dk

17. nov. 2015
5 min.

FOR AKTIV DØDSHJÆLP

Svend Lings, forhenværende overlæge og forfatter. Han har været med til at danne gruppen Læger for aktiv Dødshjælp med hjemmesiden www.aktive-laeger.dk.

Skal aktiv dødshjælp være lovligt i Danmark? "Ja."

Hvorfor?"Som jeg ser det, er der mange patienter, der ligger og lider til ingen verdens nytte. Hvis aktiv dødshjælp var lovligt, kunne de få en bedre død.

Der er to væsentlige argumenter for at indføre aktiv dødshjælp i Danmark. Det ene er medfølelse med patienterne. Det andet er et ønske om at modvirke patienters lidelser.

Jeg støtter ikke op om aktiv dødshjælp som et valg for lægen, men kun som et valg for patienten. Patienten er herre over sit eget liv – ikke lægen.

Når det er sagt, har læger ikke aflagt lægeløfte på at holde folk i live. Vi skal følge vores overbevisning, overholde regler og forskrifter og handle efter bedste evne. Juristerne mener ikke, at lægeløftet indeholder noget, der hindrer Danmark i at indføre aktiv dødshjælp".

Hvad er lægernes aktie i at indføre aktiv dødshjælp? "For mig er lægen kun en biperson. Det drejer sig om patienten, og det er kun patienten, der skal kunne træffe beslutningen om aktiv dødshjælp. Lægen skal heller ikke udføre handlingen. Han eller hun skal kun rådgive. Patienten skal selv være aktør.

Rent fagligt kan det være underordnet for lægerne, om der er aktiv dødshjælp eller ej. Men jeg håber, at flere læger alligevel vil være enige med mig og se det fra patientens synspunkt.

Tidligere undersøgelser viser, at flere læger allerede har ydet aktiv dødshjælp, selvom det er ulovligt, og endda uden patientens samtykke. Det er der ikke så mange, der har reageret på. Er det udtryk for, at danskerne finder det okay? Eller er det bare ikke nået ud til offentligheden?"

Kan du forstå, hvorfor nogle er imod aktiv dødshjælp? "Både-og. Flere modstandere er religiøse og ser det derfor som at slå ihjel. Det kan være rigtig svært at føre en debat omkring aktiv dødshjælp, fordi modargumenterne ofte er bundet op på religion og ikke lader sig modsige af evidensbaserede undersøgelser.

Men der findes masser af evidens for, at der ligger en række mennesker, som ønsker aktiv dødshjælp, men ikke kan få det.

Jeg kan godt forstå rent forstandsmæssigt, at der er nogen, der er bange for, at patienterne vil lade sig presse til aktiv dødshjælp af pengegriske arvinger. Men jeg har bare endnu ikke hørt om ét eneste eksempel på, at det er sket".

Hvad er den største udfordring ved at indføre aktiv dødshjælp?"Det er at få lavet en passende lovgivning, fordi den skal igennem Folketinget med et hav af forskellige holdninger og procedurer. Bare blandt læger vil der være mange forskellige holdninger til, hvordan aktiv dødshjælp helt nøjagtigt bedst vil fungere. Det er et stort og tidskrævende arbejde. Personligt har jeg jo skrevet en bog med et lovforslag til, hvordan man kunne indføre aktiv dødshjælp.

Jeg har den holdning, at aktiv dødshjælp skal være det sidste valg for patienten, når han eller hun ikke vil mere. Det skal ikke, som nogen tror, erstatte palliativ behandling, men tværtimod være et supplement i alleryderste led".

IMOD AKTIV DØDSHJÆLP:

Lise Møller, formand for Etisk Udvalg i Lægeforeningen. Sekretariatschef og overlæge i Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst.

Skal aktiv dødshjælp være lovligt i Danmark?"Nej."

Hvorfor?"Hvis man først indfører aktiv dødshjælp i Danmark, viser al erfaring, at man risikerer en glidebane for, hvem der skal kunne få det. Det ser vi jo i de lande, der allerede har indført det – f.eks. Belgien, hvor børn nu ligefrem kan få aktiv dødshjælp. Grænserne vil skride uanset hvad. Det er det største problem ved lovliggørelse af aktiv dødshjælp. For konsekvensen af glidebanen er, at vi får et selekteret samfund. Ligesom vi oplever, at flere ønsker at vælge også f.eks. et bestemt køn fra i graviditeten, åbnes muligheden for at de svageste kan vælges fra i den anden ende. Det er netop det, vi er helt imod. Helt overordnet er det sådan, at Lægeforeningen mener, at lægeløftet forpligter os til at lindre patientens sygdomstilstand, men ikke at medføre døden ved en aktiv handling. Og jeg tror ikke, at der er en entydig juridisk mening om, hvorvidt lægeløftet muliggør eller hindrer aktiv dødshjælp".

Hvordan forholder du dig til passiv dødshjælp, når du er imod aktiv dødshjælp?"Der er ikke noget, der hedder passiv dødshjælp mere. Det hedder palliativ behandling. Her lindres patientens symptomer i form af f.eks. smerter, angst eller svært ved at trække vejret. Denne behandling kan medføre, at livet afkortes, men det er ikke hovedformålet og det er altid uvist, hvor lang afkortningen er. Behandlingens formål er altså at lindre smerter og ubehag – ikke at medføre døden.

Lægens opgave er at give en patient en god sidste tid uden ubærlige smerter og uden unødig angst. Lægens opgave er derfor også at stoppe en udsigtsløs og ubehagelig behandling".

Hvordan forholder du dig til, at de fleste danskere ifølge flere undersøgelser faktisk gerne vil have aktiv dødshjælp legaliseret?"Jeg giver ikke så meget for de befolkningsundersøgelser, der viser, at danskerne vil have aktiv dødshjælp legaliseret. Jeg tror ikke, resultaterne er retvisende, fordi mit indtryk er, at danskerne svarer ud fra en opfattelse af, at de fleste døende patienter ligger og lider. Derfor er det klart, at de svarer ja til at indføre aktiv dødshjælp til døende og uhelbredeligt syge mennesker. Men langt de fleste døende og uhelbredeligt syge dør en stille og fredelig død. Folk forholder sig ikke til døden, da den er blevet tabuiseret, og derfor svarer folk på et forkert grundlag i de her spørgeundersøgelser. Fordi døden ikke er noget, man har kendskab til og derfor ikke forholder sig til, er det også meget let hurtigt at få en idé om, hvor forfærdeligt det er at dø. Og så vælger folk den nemme løsning: at kunne planlægge døden.

Når det er sagt, kan jeg et eller andet sted godt forstå, at der er nogen, der mener, at aktiv dødshjælp er den eneste udvej. Men uanset, om jeg kan forstå det med min forstand, så er min allerstørste bekymring for at indføre aktiv dødshjælp, at grænserne for, hvem der kan tilbydes det, langsomt vil udvides. Konsekvenserne for os som mennesker af at indføre aktiv dødshjælp er alt for store".