Skip to main content

Alkoholpolitik og fremtidig lægelig sygdomsforebyggelse

Konsulent, cand.scient.adm. Michael Møller, DADL, mm@dadl.dk

31. okt. 2005
2 min.

Alkoholmisbrug giver sociale, familie- og arbejdsmæssige problemer samt en væsentlig sundhedsrisiko med samfundsmæssige konsekvenser af betydeligt omfang.

Derfor er der brug for, at læger arbejder aktivt for, at børn og unges alkoholdebut udsættes, og at antallet af personer med et skadeligt alkoholforbrug eller afhængighed nedbringes.

Det er baggrunden for, at Lægeforeningen har udarbejdet den alkoholpolitik, som du modtager med dette nummer af Ugeskrift for Læger. Politikken er udarbejdet af Sundhedskomiteens Misbrugsudvalg.

Alkoholpolitikken er opbygget i fem dele: Lægeforeningen, læger på arbejde, læger og patientkontakt, faglige kompetencer og samfundsforhold. Perspektivet er, at en god indsats på disse fem områder vil sikre en reduktion af alkoholforbruget. Sundhedskomiteen forventer, at alle læger tager området alvorligt og tænker emnet ind i hverdagens daglige lægelige arbejde.

Sundhedskomiteen planlægger at udarbejde et papir om den fremtidige generelle sygdomsforebyggelse. Årsagen er bl.a. Kommunalreformen, som medfører en ændret opgavefordeling mellem de fremtidige kommuner, regioner og staten. Opgaverne inden for sygdomsforebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering skulle gerne medføre væsentlige forbedringer og en klar rollefordeling inden for forebyggelse. Læger har en central rolle og funktion i forhold til at yde professionel sundhedsfaglig rådgivning og er naturligvis aktive og betydelige aktører i sundhedsvæsenet.

Sundhedskomiteen afholdt i april 2005 en workshop om lægelig sygdomsforebyggelse. Dagen bød på mange diskussioner og emner, herunder lægers kompetencer og organiseringen af forebyggelsesområdet. Dagen viste også, at læger forebygger langt mere, end de selv tror, men at det kan blive bedre. Papiret, som sundhedskomiteen nu vil gå i gang med at udarbejde, vil antageligt berøre emner som: faglige udfordringer, hvilket tilbud skal gives til patienter og borgere, organiseringen, samarbejdsrelationer, lægefaglig rådgivning, visitation og ordination. Papiret skal udarbejdes så konkret og præcist som muligt og ikke ende som »skåltalepapir«. Tanken er, at de kommende kommuner og regioner og selvfølgelig læger kan anvende papiret direkte som inspiration til planlægning og drift af sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme.

Komiteen modtager meget gerne input til dette vigtige arbejde. Du er derfor velkommen til at kontakte formand, overlæge, dr.med. Henri Goldstein på goldstein@dadlnet.dk eller sekretariatet på dadl@dadl.dk.

Se indstikket om alkoholpolitik i dette nummer af Ugeskriftet.