Skip to main content

Alle Folketingets nuværende partier bakker op om et ankenævn

Ugeskrift for Læger har spurgt de sundhedspolitiske ordførere: "Skal der oprettes et ankenævn for visse tilsynssager?". Alle partier i Folketinget siger ja.
10 ordførere. 6 sundhedspolitiske spørgsmål. Læs alle svarene i Ugeskrift for Læger 11/2019
10 ordførere. 6 sundhedspolitiske spørgsmål. Læs alle svarene i Ugeskrift for Læger 11/2019

Kim Andreasen, kia@dadl.dk

27. maj 2019
7 min.

I midten af april blev sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) klar med et udkast til et lovforslag om et indføre et ankenævn for visse tilsynssager, som Lægeforeningen længe har efterlyst. Udkastet blev sendt i høring, og er justeret efter høringssvarene - blandt andet fra Lægeforeningen. Det er ifølge sundhedsministeren "klar til at blive fremsat", men det nåede hun ikke, inden Folketingsvalget blev udskrevet.

Da lovforslaget ikke er fremsat, har der heller ikke været en ordførerrunde i salen, hvor partierne kunne tilkendegive deres holdninger til lovforslaget. Ugeskrift for Læger har derfor spurgt de sundhedspolitiske ordførere om deres holdning til et ankenævn for visse tilsynssager. Og medmindre en stor del af Folketinget har skiftet holdning efter valget, bliver ankenævnet til virkelighed. Alle de nuværende partier i Folketinget siger nemlig ja til at oprette et ankenævn for visse tilsynssager.

Det handler om retssikkerhed

Det glæder Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing.

”Det er rigtigt glædeligt, at der er et stort flertal for at oprette et ankenævn for visse tilsynssager. Vi har presset på overfor politikerne igennem længere tid for at få styrket lægers retssikkerhed, og her er et ankenævn helt centralt. Forhåbentlig betyder den brede opbakning, at det snarest muligt bliver vedtaget, når det nyvalgte Folketing begynder det parlamentariske arbejde,” siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

For ham handler det grundlæggende om at øge lægers retssikkerhed i situationer, hvor de er sat over for alvorlige sanktioner, der kan gøre det umuligt at arbejde som læge.

”Det er en meget indgribende sanktion, og derfor skal der være styr på retssikkerheden. Læger skal kunne anke disse afgørelser til en anden instans end Styrelsen for Patientsikkerhed,” siger Andreas Rudkjøbing.

Radikale trækker lidt på det

De tre regeringspartier støtter naturligvis ubetinget op om ankenævnet. Det samme gør Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

SF siger ja til ankenævn, men anfører at man alternativt kunne behandle tilsynssager "på præmisser, som ligner dem, der gælder i det faglige / civilretlige system".

Radikale Venstre siger Ja, men uddyber svaret med, at "Det kan være en mulighed".

Kun Nye Borgerlige siger direkte nej, og mener, at tilsynssager "bør kunne håndteres i de allerede eksisterende myndigheder".

Læs også Andreas Rudkjøbings leder: Valget skal ikke stoppe kampen for bedre retssikkerhed

Faktaboks

Fakta