Skip to main content

Allergimiddel i stedet for midazolam

Klaus Larsen, kll@dadl.dk

28. sep. 2012
2 min.

Ledelsen for Region Hovedstadens Psykiatri har udsendt en revideret instruks for "medicinsk behandling af akutte psykotiske urotilstande hos voksne patienter".

Det fremgår blandt andet, at allergimidlet promethazin, også kendt som Phenergan, erstatter det bandlyste midazolam.

Der sker i kølvandet på sagen om overmedicinering på Psykiatrisk Center Glostrup (PCG), som efter massiv medieomtale bl.a. førte til, at centerchef Henrik Lublin trak sig tilbage, og senest til fyringen af klinikchef Lars Søndergård.

I sidste uge udsendte Sundhedsstyrelsen et 19 siders tilsynsnotat med kritik af PCG for at bruge det beroligende middel midazolam og for brugen af høje doser antipsykotisk medicin.

Ifølge styrelsen burde PCG ikke have indført behandling med midazolam uden at have beskrevet det faglige beslutningsgrundlag og uden at have sikret sig, at der systematisk blev fulgt op på den nye behandlingsform.

Sundhedsstyrelsen fandt også, at det var en skærpende omstændighed, at den nye behandling og de høje doser foregik som tvangsforanstaltning.

I slutningen af august - efter Sundhedsstyrelsens tilsynsbesøg på PCG - har Region Hovedstadens Psykiatri udsendt den omtalte, nye instruks for behandling med antipsykotika. På den baggrund hed det i styrelsens tilsynsnotat, at man ikke ville foretage sig yderligere "i forhold til organisationstilsynssagen".

"Derimod fortsætter Sundhedsstyrelsen de faglige undersøgelser af tre ansatte på Psykiatrisk Center Glostrup, som er under mistanke for at have tilsidesat hensynet til patienternes sikkerhed under behandling. Styrelsen vil vurdere en række udvalgte patientforløb i forhold til, om de involverede sundhedspersoner har udvist omhu og samvittighedsfuldhed", hedder det i notatet.

Brugen af midazolam er indtil videre forbudt, og instruksen anbefaler derfor at anvende stoffet promethazin som beroligende middel, hvor der er "kendt paradoksreaktion på benzodiazepiner eller udtalt misbrugsrisiko".

"Meget fornuftigt"

- Er allergimidlet promethazin - eller Phenergan - ikke også en 'ny behandling' i netop den sammenhæng?

"Phenergan er et velkendt stof, som vi har haft i årtier", siger overlæge og professor i klinisk psykiatri ved Aarhus Universitet, Poul Videbech.

"Det er et antihistamin, som man brugte det mod høfeber, men man holdt op, fordi det er ekstremt sløvende. Man har siden brugt det som sovemiddel, og til at sløve børn, der f.eks. skulle have lavet mindre indgreb", forklarer han.

"Derfor er Phenergan faktisk et meget fornuftigt valg i de tilfælde, hvor man ikke må bruge benzodiazepiner - f.eks. hos patienter med tilbøjelighed til misbrug".

Poul Videbech tilføjer, at hans eget valg "klart" ville være benzodiazepin.

"Men i de tilfælde, hvor man ikke kan bruge det, er det udmærket".