Skip to main content

Alternativ behandling: Den stille revolution

Journalist Anne Byskov, anneby@gmail.com

2. feb. 2007
6 min.

Helle Johannesen er antropolog og forskningsleder ved Institut for Sundhedsforskning på Syddansk Universitet. Hun er en af de forskere i landet, der har beskæftiget sig længst med alternativ behandling, og hun er ikke i tvivl:

»Hver gang folk går til alternativ behandling, bliver de mødt med en anden måde at se kroppen på end i det etablerede system. Så der sker langsomt en ændring. For 20 år siden var der ingen, der anede, hvad en meridian var. Det var nok en længdegrad. Nu taler alle om det«, siger Helle Johannesen, der forklarer, at en meridian er en bane af energi. Begrebet indgår i traditionel kinesisk medicin, som akupunktur er en del af. Forskeren peger på, at der sikkert er mange, der har en traditionel naturvidenskabelig indstilling til sygdom, selvom deres alternative behandler snakker om energier. Men hun er ikke i tvivl om, at vores generelle opfattelse af sundhed og sygdom er i fuld gang med at udvide sig, og en del af forklaringen ligger i den voksende brug af alternativ behandling.

Populær behandling

At alternativ behandling er populært, er efterhånden svært at benægte. Statistikken taler et tydeligt sprog: Over 40 procent af befolkningen har brugt alternativ behandling og tallet vokser støt. Det viser de nyeste tal fra Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling, ViFab, der blev offentliggjort sidste år. Det er specielt massage, zoneterapi og akupunktur, som danskerne bruger.

Men hvordan er det muligt at glide fra en opfattelse af, hvordan man forstår sygdom til at acceptere eksistensen af en grundlæggende anden?

Historien om revolutionen i vores opfattelse af sundhed begynder med et lynkursus i forskellen mellem naturvidenskab og alternativ behandling.

Den grundlæggende forskel

Finn Collin er professor i filosofi på Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik på Københavns Universitet. Et af hans hovedområder er videnskabsfilosofi, så han kender baggrunden for vores opfattelse af moderne lægevidenskab indgående. Finn Collin beskriver den almindeligt udbredte opfattelse af sygdom og sundhed i Danmark som naturvidenskabelig; vi opfatter sygdom som en del af den fysiske verden, hvor alt kan måles, vejes og efterprøves i videnskabelige forsøg.

»Sundhed kan ganske kort opsummeres som fraværet af sygdom«, siger Finn Collin, der forklarer, at det ofte er radikalt forskelligt fra mange alternative behandleres opfattelse.

»De ser ofte sygdom som en reaktion på en eller anden ubalance i patientens liv«, forklarer han.

Derfor arbejder mange alternative behandlere med en såkaldt holistisk behandling, der inddrager mange sider af patientens liv - og ikke kun den rent fysiske. Det er i direkte modsætning til den almindelige naturvidenskabelige tilgang, hvor lægen behandler det konkrete fysiske symptom og ikke ens arbejdsliv.

Finn Collin mener, at den naturvidenskabelige tilgang til sundhed og sygdom fandt sit stærke ståsted, da verden blev begejstret over naturvidenskabens landvindinger generelt.

»Man havde nærmest endeløs tiltro til naturvidenskaben og mente, at det bare var et spørgsmål om tid, hvornår de store sygdomme var udryddet«, fortæller Finn Collin.

»Det hang sammen med en generel politisk, samfundsmæssig rationalitet. Man troede at, man kunne planlægge sig ud af alt«, siger professoren.

Problemet var bare, at den naturvidenskabelige tankegang ikke tog højde for mange af livets andre komponenter. Alternativ behandlings popularitet er udtryk for, at mange mennesker simpelthen har fået nok af opfattelsen af sundhed og sygdom som noget mekanisk, der kun sker for kroppen, ifølge professoren.

»Folk stemmer med fødderne, siger man. Så man kan sige, at vi oplever en tavs folkelig demonstration mod det etablerede sundhedssystem«, udtaler Finn Collin.

Hele verden i bevægelse

Men det ikke kun er Danmark, der mærker en forandring. Sociolog Laila Launsø har skrevet doktorafhandling om emnet, og hun peger på, at det sker i hele den vestlige verden.

»Vi har i virkeligheden at gøre med en social bevægelse. Og i den bevægelse ligger der nye måder at tænke på - mere komplekse måder at tænke på. Der er plads til flere facetter«, forklarer hun og kommer med et eksempel fra et andet hjørne af samfundet:

»Man har set det inden for det private arbejdsmarked; der er det jo helt tydeligt, at man tænker meget mere komplekst. Man snakker om etik og værdier, som man ikke har gjort før«, siger sociologen, der har arbejdet med forskning inden for det etablerede og alternative sundhedsarbejde de sidste 30 år. For tiden er hun forskningskonsulent, seniorforsker og projektleder på to forskningsprojekter i alternativ behandling hos Scleroseforeningen og på Tromsø Universitet, hvor hun arbejder for den norske pendant til ViFab. Hun gør opmærksom på, at det er umuligt at male tendensen i sort-hvide modsætninger:

»Jeg tror stadigvæk, at de fleste mennesker tænker i symptomer og ikke tænker helhedsorienteret, når det kommer til spørgsmål om sygdom. Men det ligger i tiden, at der er en åbning for noget andet end det etablerede. På et mere overordnet niveau er vi i dag et samfund, der har plads til at tænke anderledes. Det er jeg ikke i tvivl om«, fastslår Laila Launsø.

Alternativ behandling: Ordforklaring

Alternativ behandling

Bliver også kaldt komplementær behandling, fordi ordet »alternativ« kan signalere afstand til det etablerede system. Alternativ behandling er dog den mest brugte betegnelse i Danmark. Sundhedsstyrelsen definerer alternativ behandling som al behandling, der ikke modtager tilskud fra Sygesikringen. Lægeforeningen definerer det som al behandling, der ikke er lægevidenskabeligt dokumenteret.

De mest populære former for alternativ behandling herhjemme er: zoneterapi, akupunktur og massage.

Akupunktur

Mange tror, at akupunktur er en behandlingsform i sig selv. Men det er faktisk bare en lille del af et større kompleks, der kaldes traditionel kinesisk medicin eller TCM. Akupunktur foregår ved, at behandleren stikker små nåle ind i bestemte punkter på kroppen, hvilket hjælper patientens krop til at genoprette sin balance. Ordet kommer af latin »akus«, der betyder »nål« og »punktura«, der betyder »at stikke«.

Holistisk

Ordet betyder helhed. Alternative behandlere kalder ofte deres behandling holistisk. Det signalerer en behandling, der tager højde for »det hele menneske«, altså psykiske, sjælelige, følelsesmæssige og sociale sider af patienten - og ikke kun det fysiske aspekt.

Homøopati

En meget omdiskuteret behandlingsmetode, da det er svært at forstå, hvorfor det skulle virke. Homøopati kommer af »homoios«, der betyd er »lignende«, og »pathos«, der betyder »lidelse« på græsk. Det er netop omdrejningspunktet i homøopati: »lige bør med lignende helbredes«. Man helbreder altså en sygdom med et middel, der ligner den sygdom, patienten har. Bare i så små mængder, at der teoretisk set ikke er et atom tilbage af det virksomme middel i det remedium, patienten tager. Tanken er, at man hjælper kroppens eget helbredelsessystem ved at minde den om, hvad den skal kæmpe mod. Men i så lille mængde, at det ikke skader kroppen. Homøopati har ingen kendte bivirkninger. Det blev kendt gennem den tyske læge Samuel Hahnemann (1755-1843).

Konventionel behandling

Bliver også kaldt etableret eller bare almindelig behandling. Det er den behandling, man får i det etablerede sundhedssystem.

Meridian

Meridianer indgår i traditionel kinesisk medicin, som akupunktur er en del af. De kan beskrives som baner af energi, der forbinder punkter i kroppen. Ubalance i energien kan give problemer som sygdomme.

Zoneterapi

Zoneterapi er den mest udbredte behandlingsform i Danmark. Den bruger tryk under fodsålerne til helbredelse. Zoneterapeuter mener, at zoner under fødderne relaterer til steder i kroppen, som de kan hjælpe via tryk under fødderne.

Kilde: ViFab, Kræftens Bekæmpelse, Helle Johannesen.
Læs mere

www.vifab.dk Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandlings hjemmeside. Her kan du finde materiale om lovgivning, historie, forskning og meget andet.

www.cancer.dk/alternativ Kræftens Bekæmpelses hjemmeside om alternativ behandling.