Skip to main content

Anklagemyndighed anker ikke OUH-sag

Anklagemyndigheden anker ikke frifindelsen af OUH-overlæge i sag om grov forsømmelse i forbindelse med en patients død.

Anne-Laura Hedegaard, alh@dadl.dk

19. feb. 2018
2 min.

Anden februar faldt der dom ved byretten i Odense i sagen mod en overlæge fra Odense Universitetshospital.

Overlægen blev frifundet for tiltalen for grov eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i forbindelse med en patients død i august 2014.

I dag har anklagemyndigheden meldt ud, at sagen ikke bliver anket. Dermed er sagen mod overlægen nu endeligt afsluttet.

Sagen skulle aldrig have været rejst

Hos Lægeforeningen er formand Andreas Rudkjøbing glad for, at sagen nu er afsluttet.

”Denne sag skulle aldrig have været rejst. Men godt, at den trods alt stopper nu, og at lægen ikke skal trækkes gennem en ny retssag," siger Andreas Rudkjøbing.

"Det er også positivt at få fastslået, at hvis man overholder alle instrukser, så hviler ansvaret ikke på den enkelte læge.”

Sagen kort

I august 2014 blev en 42-årig bevidstløs mand indlagt på intensiv afdeling på OUH. Næste morgen blev han flyttet til infektionsmedicinsk afdeling.

Da overlægen mødte ind klokken 8.30, fik han at vide, at patienten ved overflytningen blev kategoriseret som grøn patient. Han fik desuden at vide, at patienten var stabil og skulle udskrives samme dag. Patienten blev ved overflytningen ikke revurderet, fordi han virkede stabil.

Patienten var tidligere misbruger, og uden at involvere overlægen gav en sygeplejerske patienten 125 mm metadon om formiddagen. Klokken 15.37 blev overlægen tilkaldt til patienten, som havde fået hjertestop. Trods genoplivningsforsøg døde patienten.

Dødsårsagen er siden konstateret som forgiftning med metadon. Sygeplejersken, som gav metadonen, har erklæret sig skyldig i overtrædelse af autorisationsloven og betalt en bøde på 15.000 kroner. Overlægen derimod nægtede sig skyldig og hævdede, at han fulgte hospitalets retningslinjer. Det lagde dommeren vægt på i dommen:

”Det må således lægges til grund, at tiltalte har handlet i overensstemmelse med de dagældende retningslinjer på afdelingen,” lyder det blandt andet i dommen.

Både overlæge og patient er beskyttet af navneforbud.

Ændrede retningslinjer

Sagen har også medført ændring af retningslinjerne på den infektionsmedicinske afdeling, således at overførte patienter fra intensiv i dag placeres i særlige senge i en-to timer og bliver derefter revurderet.

Læs også: OUH-læge frifundet i sag om grov forsømmelse.