Content area

|

Anmeldelse af kronisk hepatitis B og C i Danmark

Forfatter(e)
Reservelæge Nanna Hansen, afdelingslæge Susan Cowan, afdelingslæge Peer Brehm Christensen, afdelingslæge Nina Weis & DANHEP-styregruppen Hvidovre Hospital, Infektionsmedicinsk Afdeling, Statens Serum Institut, Epidemiologisk afdeling, og Odense Universitetshospital, Infektionsmedicinsk Sektion, Medicinsk Afdeling C Nanna Hansen, Susan Cowan, Peer Brehm Christensen, Nina Weis & DANHEP styregruppen: Reservelæge Nanna Hansen, afdelingslæge Susan Cowan, afdelingslæge Peer Brehm Christensen, afdelingslæge Nina Weis & DANHEP-styregruppen Hvidovre Hospital, Infektionsmedicinsk Afdeling, Statens Serum Institut, Epidemiologisk afdeling, og Odense Universitetshospital, Infektionsmedicinsk Sektion, Medicinsk Afdeling C Nanna Hansen, Susan Cowan, Peer Brehm Christensen, Nina Weis & DANHEP styregruppen
###vp52123-1### Introduktion: Kronisk hepatitis B og C har i følge Sundhedssty- relsens Vejledning om forebyggelse mod viral hepatitis siden den 1. maj 2002 været skriftligt anmeldelsespligtig til Statens Serum Institut og Embedslægeinstitutionen »af den læge, der behandler patienten«. Formålet med denne opgørelse er at undersøge, hvor mange af de patienter der i Danmark går til kontrol med kronisk hepatitis B eller C, som anmeldes, af hvem de anmeldes, og på baggrund af disse tal at estimere hvor mange patienter med kronisk hepatitis B eller C, der totalt er i Danmark. Materiale og meto...
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Susanne Mejlby Nielsen | 06/08
4 kommentarer
af Gunvor Kramshøj Larsen | 04/08
28 kommentarer
af Jette Birgitte Lehnsbo Korsgaard | 03/08
2 kommentarer
af Olaf Bjarne Paulson | 03/08
1 Kommentar
af Hanne Hulgaard | 02/08
4 kommentarer
af Christian Stefan Legind | 28/07
2 kommentarer
af Connie Lærkholm Hansen | 23/07
1 Kommentar
af Lene Heise Garvey | 23/07
4 kommentarer
af Peter Tagmose Thomsen | 20/07
1 Kommentar