Skip to main content

Anmeldelse: Sårbar? Det kan du selv være

Anmelder: Speciallæge i almen medicin, MHH Carsten Albers
E-mail: calbers@dadlnet.dk
Interessekonflikter: ingen

30. apr. 2018
2 min.

Glæd dig – og tag arbejdstøjet på. Bogen er tæt og tungt fagligt skrevet.

Denne righoldige bog giver et dybt og bredt indblik i patienters sårbarhed og stiller skarpt på sundhedsvæsenets indvirkninger og muligheder for kompensering.

Et imponerende værk som udbreder perspektiverne på »sårbarhed« på den bedste humanistiske måde med en rigdom af referencer fra både det sundhedsfaglige område, verdenslitteraturen, musikken og filosofien.

Her er der langt fra den normale sundhedsvidenskabelige betoning af gennemsnit og ligheder.

Her belyses forskelle og forandringer, når perspektiverne om sårbarhed udbredes.

Til eksempel indledningen, hvor begrebet udfoldes af fem læger, en lægestuderende, en præst, en imam, to psykologer, en socialrådgiver, en sociolog, en politiker, en litterat og en antropolog.

Herefter fortsætter bogen over 200 sider med en grundig gennemgang af perspektiverne i selve læge-patient-relationen, i sundhedsvæsenets struktur og i de sociale sammenhænge.

Så stilles der skarpt på kommunikationen og selve sproget, og endelig kommer der praktiske anvisninger til at kompensere, og hele sårbarheden i disse sammenhænge beskrives.

En imponerende gennemgang og præstation af forfatteren.

Hvorfor skal jeg læse den?

Fordi sårbarheden stikker sit hoved frem i talrige sammenhænge i klinikken og lægeuddannelsen, og fordi vi som læger generelt er for dårligt orienterede i vores fags humanistiske sider.

Mit eget første møde med sårbarheden var på et kursus for almenlæger i »Hvorfor fa’n gør patienten ikke som vi siger?« (2003).

Medbragte sygehistorier fra kursisternes hverdag blev gennemgået efter oplæg fra en antropolog og en sociolog, og der udkrystalliserede sig to gennemgående hovedtemaer: »Sårbarhed« og »usikkerhed«.

Dengang fandtes der ingen samlet analyse af begrebet på dansk.

Det gør der nu med denne kaleidoskopiske bog, som hudfletter vores prioritering i uddannelsen og klinikken, og som sætter fokus på problematiske strukturer i sundhedsvæsenet og stiller spørgsmåltegn ved de politiske beslutninger.

Der er en del slåfejl og manglende korrektur. Det er ærgerligt.

Bogen egner sig bedst som opslagsværk – jeg brugte ti feriedage på at læse den.

Som underviser ville jeg ønske mig en lettere tilgængelig udgave – til udlevering.

Sårbarhed er jo noget vi »gi’r til hinanden«.

Forfatter: Morten Sodemann

Sider: 261, heraf 40 sider referencer

Forlag: Udgivet af forfatteren selv, delvist financieret af Region Syd

Pris: Kan gratis downloades på www.ouh.dk/saarbar