Skip to main content

Anmeldelse: Syg litteratur

Anmelder: Lise Kirstine Gormsen, cand.med., MHH, ph.d., lektor på Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og 1. reservelæge på Aarhus Universitetshospital, Risskov.
Jane Ege Møller, cand.mag., ph.d., adjunkt, Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Aarhus Universitet.
E-mail: lise.gormsen@ki.au.dk
Interessekonflikter: ingen

30. apr. 2018
2 min.

Denne andenudgave når bogens formål langt bedre end førsteudgaven i 2016, nemlig at udgøre et bidrag til det traditionelle pensum på de videregående uddannelser inden for medicin og sundhedsvidenskab. Dette nås bl.a., fordi redaktørerne Anne-Marie Mai og Peter Simonsen indleder bogen med en fin introduktion til litteraturens rolle i sundhedsvæsenet. Endvidere introduceres læseren til de grundliggende begreber i narrativ medicin. Hver sektion af tekstuddragene indledes med en række arbejdsspørgsmål, der kan facilitere refleksioner over teksterne. Kapitlerne indledes desuden af korte nyttige introduktioner, som vil være en hjælp for nye undervisere inden for området. Det er også illustrativt med de praktiske eksempler på anvendelse af litteraur i undervisningen af lægestuderende.

Det står dog for os som et åbent spørgsmål, om Syg litteratur tager litteraturens nytteværdi længere end den kan bære, f.eks. med fortællingen om en medicinstuderende, der efter at have læst en novelle skriver et gribende digt. Redaktørernes pointe er, at denne studerende ved at læse, føle, tænke og skrive om at være en anden har øget sin empati, der i flere undersøgelser har vist sig at falde gennem medicinstudiet. Vi deler redaktørernes ønske om og tro på, at litteraturen kan påvirke medicinstuderende, læger og andre behandlere i positiv retning, men præmissen om, at litteraturen tilfører os empati kan være problematisk, fordi den operationaliserer litteraturens formåen og foregiver en tvivlsom årsags- og virkningssammenhæng: Litteratur veksles automatisk til empati.

Når dette er sagt, er andenudgave af Syg litteratur et væsentligt bidrag til feltet narrativ medicin, som har rodfæstet sig i Danmark igennem det seneste årti. Litteraturen kan øge den enkeltes refleksioner over sygdom og sundhedsvæsen, fordi den giver os rige og komplekse eksempler, der stimulerer vores evne til at se verden fra forskellige perspektiver.

Forfatter: Anne-Marie Mai og Peter Simonsen, red.

Forlag: Munksgaard, 2017

Sider: 226

Pris: 200 kr.