Skip to main content

Atter fri adgang til Cochrane-biblioteket for alle danskere

Overlæge Peter C. Gøtzsche, Det Nordiske Cochrane Center, Rigshospitalet, København. E-mail: pcg@cochrane.dk

6. mar. 2009
4 min.Alle danskere har nu igen fri adgang til Cochrane-biblioteket. Den gratis adgang er sikret via en bevilling på finansloven.

Der er adgang via Det Nordiske Cochrane Centers hjemmeside, www.cochrane.dk, hvor der findes en dansk søgevejledning. Desuden tilbyder universitets- og hospitalsbibliotekerne hjælp til søgninger i Cochrane-biblioteket. Man kan også gå til thecochranelibrary.com, skrive »Cochrane« i Google, eller finde bib-lioteket på Lægeforeningens hjemmeside, www.laeger.dk.

Den fri adgang har stor betydning. Der var fri adgang fra 2004 til marts 2007, som dengang hovedsagelig blev finansieret af Amtsrådsforeningens Sundhedsportal, men også af Forsk-ningsbibliotekerne og Videns- og forsk-ningscenter for Alternativ Behandling. Da kontrakten med udgiveren, John Wiley and Sons, skulle fornys, ønskede Sundhedsportalen imidlertid ikke længere at deltage, og man begrænsede derfor adgangen til dem, som var villige til at bidrage til abonnementet, hvilket fortrinsvis var regionerne og forskningsbibliotekerne. Dette var ikke billigere, end hvis man havde fortsat med at give adgang til hele befolkningen. Begrundelsen var, at man ikke mente, der var ret mange andre end de sundhedsprofessionelle, der brugte biblioteket.

Den begrænsede adgang medførte imidlertid, at brugen af biblioteket blev kraftigt reduceret. Der har i hele perioden været fri adgang i Norge, og fra 2006 til 2008 steg antallet af fuldtekst- downloads med 90% i Norge, hvorimod det i samme periode faldt med 27% i Danmark, som det fremgår af nedenstående tabel med data fra Cochrane-biblioteket i Danmark og Norge.

  • Danmark 2006: 39.163 2007: 27.099 2008: 28.415

  • Norge 2006: 35.287 2007: 60.905 2008: 67.103

Det Nordiske Cochrane Center modtog efterfølgende en strøm af beklagelser, også fra læger, som blev hæmmet i deres arbejde, fordi de ikke kunne få afgang fra bopælen.

Der blev også rejst henvendelser til sundhedsordførerne og spørgsmål til sundhedsministeren.

Beslutningen om at begrænse adgangen i 2007, der forhindrede danske borgere i at have samme rettigheder som læger til at bruge essentiel viden fra klinisk forskning, betød allerede i samme år, at næsten 8.000 forsøg på at få adgang til denne viden fejlede. Dette svarer til, at en person i timen gik forgæves, når de søgte viden om værdien af en behandling eller forebyggelse, fordi de ikke tilhørte den rette profession eller arbejdede på det »rigtige« sted. Konsekvenserne var faktisk større, fordi mange, som blev afvist, naturligvis ikke forsøgte sig igen.

Det er en forudsætning for et demokratisk samfund, at information, der er vigtig for borgerne, er tilgængelig og gennemskuelig.

Der er næppe meget, som er vigtigere end at have adgang til pålidelig information om gavnlige og skadelige virkninger af vore behandlinger og forebyggelse.

Præsident Bill Clinton sørgede i sin tid for, at hele verden fik gratis adgang til verdens største database over sundhedsvidenskabelige forskningsartikler, MEDLINE (PubMed). Det er også vigtigt, at alle får adgang til Cochrane-biblioteket, idet det er her, den viden, der findes i de enkelte forskningsartikler om vore behandlinger og forebyggelse, er sammenfattet og kritisk vurderet.

Vi arbejder på at få indført gratis adgang i hele EU, men selvom indstillingen i Bruxelles er positiv, er det en særdeles langsom og bureaukratisk process uden nogen mærkbar fremgang. Til gengæld glæder vi os over, at halvdelen af jordens befolkning har gratis adgang til Cochrane-biblioteket, og at Danmark igen er kommet på niveau med fx Indien, hvor enhver borger kan gå ind på den nærmeste internetcafé og læse i Cochrane-biblioteket.

Interessekonflikter

Peter C. Gøtzsche var med til at starte Cochrane-samarbejdet i 1993 og er direktør for Det Nordiske Cochrane Center.

Fakta

Cochrane-samarbejdet er en international, nonprofit, uafhængig organisation. Organisationen består af over 15.000 forskere, patientrepræsentanter og andre interesserede.

Organisationens forskere gennemgår de afprøvninger, der er lavet af en given behandling eller forebyggelse, og publicerer oversigterne i Cochrane-biblioteket efter redaktionel bedømmelse, på samme måde som i andre videnskabelige tidsskrifter.

Der er 52 redaktionelle Cochrane-grupper i verden og 13 Cochrane-centre. Cochrane-biblioteket indeholder over 3.500 systematiske oversigter over behandlinger og forebyggelse. Hvert år tilkommer der omkring 400 nye, og de eksisterende oversigter opdateres regelmæssigt.

Danmark yder et væsentligt bidrag til Cochrane-samarbejdet, idet tre af Cochrane-grupperne og Det Nordiske Cochrane Center ligger her (på Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital).

Driften dækkes af en bevilling på finansloven.