Skip to main content

Attesttakster på det kommunale og det statslige område gældende fra 1. juli 2018

Lægeforeningens Attestudvalg

25. jun. 2018
1 min.

Attesttaksterne og taksterne for forskellige forretninger blev af Lægeforeningens Attestudvalg offentliggjort på laeger.dk den 1. april 2018 for så vidt angår de attesttakster, som bliver reguleret efter Danmarks Statistiks lønindeks og nettoprisindekset.

Reguleringen af de kommunale og statslige attester var afhængig af resultatet af overenskomstforhandlingerne på det kommunale og statslige område. Resultatet af disse forhandlinger forelå først efter den 4. juni 2018, hvorfor der først efter den 4. juni 2018 nu foreligger en fastsat reguleringsprocent på det kommunale og på det statslige område.

Nedenfor bringes hermed attesttaksterne på de kommunale attester og de statslige attester, idet de nedenstående attesttakster er gældende fra 1. juli 2018.

Attesttaksterne findes også på læger.dk under Attester på Attestnøglen.

Taksterne som anført nedenfor er uden moms.

De gældende attesttakster kan findes på Læger.dk