Skip to main content

Bandekriminalitet truer sikkerheden på sygehuset i Malmø

Malmø oplever en optrapning af skudepisoder og drab, som er forbundet med banderivalisering. Det påvirker akutmodtagelsen på Skånes Universitetshospital, som nu er nødt til at øge sikkerhedsberedskabet yderligere.

Foto: Roger Lundholm.
Foto: Roger Lundholm.

Johan Erichs, johan.erichs@tele2.se

12. jan. 2017
4 min.

MALMØ. Akutmodtagelsen på sygehuset i Malmø gør nu klar til at sikre beskyttelsen af hospitalet ved udsigten til endnu flere skudepisoder og vold i byen.

»Det sker, efter at politiet har slået alarm efter de seneste skyderier, og vi må nu gøre endnu mere for at beskytte både patienter og personale«, siger læge Carl-Axel Cronberg, som har ansvaret for sikkerheden på akutmodtagelsen på SUS, Skånes Universitetssjukhus, som det hedder. Alle overvågningskameraer bliver tændt, og politiet sender mandskab til hospitalet for at kontrollere alle de patienter og deres følge, som ankommer til akutmodtagelsen, når en skudsåret person er på vej på til sygehuset.

 

Vagter giver tryghed

Alle ansatte på akutmodtagelsen bærer en overfaldsalarm på sig, og den vil alarmere ordensvagterne, som beskytter afdelingen. Der har været en del diskussioner, om det er en god ide at have vagter gående på akutmodtagelsen, fordi de kan virke provokerende og føre til unødvendige konflikter.

»Lægerne og de øvrige ansatte synes, at det er godt, at vagterne er synlige og til stede. Det er min oplevelse, at de skaber tryghed, for de har beføjelser til hurtigt at gribe ind og skabe ro og orden i truende situationer med aggressiv adfærd. Jeg ved af egen erfaring, at når behovet opstår, føles det trygt at vide, at der er ordensvagter lige i nærheden«, siger Carl-Axel Cronberg.

Der er også mulighed for, at personalet direkte kan alarmere politiet i særligt voldsomme situationer.

»Det fungerer godt. Og politiet er som regel vældigt hurtige til at komme. Politiet er her også efter behov, når vi skal behandle en patient i forbindelse med truende situationer«, siger Cronberg.

Når en skudsåret er på vej ind på akutmodtagelsen, sørger politiet for at afskærme personalet og patienten for at skabe den nødvendige tryghed og ikke mindst forhindre, at uvedkommende får adgang til hospitalet.

Carl-Axel Cronberg er bekymret over udviklingen i antallet af voldsepisoder i Malmø, men han oplever, at medarbejderne tager det roligt og er tilfredse med de nye sikkerhedsrutiner.

»Vi har en dialog med politiet og diskuterer sikkerhedsniveauet løbende for at kunne opretholde et forholdsvist sikkert arbejdsmiljø«, slutter Cronberg.

 

Provokerende

Det har været problemer med sikkerheden på akutmodtagelsen i Malmø i mange år. Antallet af indberetninger af voldsepisoder er steget støt.

»Vi er en afspejling af det øvrige samfund, og vi må konstatere, at vi også er ramt af vold og trusler«, siger sikkerhedschefen på hospitalet, Patrik Tolvsgård. Det er derfor, hospitalet nu permanent har ansat vagter, som har beføjelser til fysisk at gribe ind, når situationen kræver det.

De vagter, som arbejder på hospitalet, er nøje udvalgt og gennemgår en supplerende uddannelse for at kunne passe arbejdet med at beskytte akutmodtagelsen.

»Det handler meget om at være bevidst om, at det er anderledes at arbejde i et sygehusmiljø med de krav, det stiller, i form af tolerance, modtagelse og respekt. Vi lægger stor vægt på, at vagterne kan gå i dialog for at lægge en dæmper på og forebygge konfliktsituationer«, siger Patrik Tolvsgård.

Det svenske arbejdsmiljøtilsyn kræver, at vagterne om natten og i weekenderne skal gå parvis og ikke løse opgaver alene, og desuden at de skal bære sikkerhedsveste.

»Vi er nu ikke helt rolige ved, at vagterne skal gå i par, fordi det let kan føre til flere indgreb og en mere anspændt atmosfære på akutmodtagelserne«, siger Patrik Tolvsgård.

Udover vagterne er akutmodtagelserne udstyret med overvågningskameraer, overfaldsalarmer og knapper, som aktiveres, hvis der lige pludselig myldrer folk ind, så dørene bliver låst øjeblikkeligt.

Man arbejder også med at forsøge på forhånd at udpege risikopatienter, som tidligere har været forbundet med vold og trusler.

Nultolerance

Svante Normark er sygeplejerske og enhedschef på akutmodtagelsen i Malmø. Han erkender, at sikkerhed i dag tænkes ind på en helt anden måde end tidligere. Ved den seneste ombygning af akutmodtagelsen i Malmø blev lokalerne således konstrueret ud fra meget høje krav til sikkerheden. Også medarbejderne bliver i dag trænet i sikkerhedshåndtering. »Vi forsøger hele tiden at få personalet til at tænke sikkerheden ind, når de har med patienter at gøre«, siger Svante Normark.

På akutmodtagelsen hersker der en nultolerancepolitik overfor trusler, verbale udfald og vold.

»Vi accepterer ikke den slags opførsel, og alle handlinger, som krænker vore medarbejdere, skal anmeldes til vagterne eller til politiet«, siger Nymark.

»Mange akutmodtagelser har låst deres adgangsdøre, og lige for tiden overvejer vi at låse dørene om natten, så vi bedre kan holde øje med, hvem der kommer ind i modtagelsen«.