Skip to main content

Bedste mand på krystalkugle

Camilla Kjærager, Kommunikationschef i Yngre Læger,ck.yl@dadl.dk

12. mar. 2010
3 min.

Det var nogle af spørgsmålene i Yngre Lægers konkurrence om begivenheder i og omkring Yngre Læger i 2009. Ingen svarede rigtigt på alle 13 spørgsmål, men vinderen, Lars Zebis, thoraxkirurg på Skejby, svarede rigtigt på 12 spørgsmål. Præmien er et familieårskort til Tivoli Friheden.

Se de rigtige svar her og læs mere om Yngre Lægers politik, lederkurser og andre tilbud på www.laeger.dk.

Ingen raketter, men kant og retning

Som tovholder på Team Uddannelse og medlem af Yngre Lægers bestyrelse har Lars Zebis siddet tæt på begivenhedernes gang og måske også påvirket nogle af dem, men han var alligevel for optimistisk, da han svarede ja til, at mindst ti yngre læger indgik aftaler om raketforløb i 2009. Interessen for raketforløbene (aftaler om udvidet arbejdstid kombineret med mulighed for at blive speciallæge hurtigere) er der både hos yngre læger og afdelingsledelserne, men det har ikke været muligt at forhandle nogen aftaler pga. manglende økonomi.

Set i lyset af speciallægemanglen og Yngre Lægers ønske om at skabe størst mulig fleksibilitet i speciallægeuddannelsen er raketforløb fortsat en del af Yngre Lægers politik.

Spørgsmål 1: Vedtager Yngre Læger en vision? Ja, Yngre Lægers repræsentantskab vedtog visionen »Yngre Læger - Lægeliv med kant og retning« i foråret 2009. Visionen er senere fulgt op af pjecen »Det gode hospital« om Yngre Lægers politik.

Spørgsmål 2: Indgår mindst ti yngre læger aftaler om raketforløb i 2009? Nej.

Spørgsmål 3: Lægeforeningen opretter et udvalg, der skal arbejde med god lægelig ledelse, herunder ledelse, der giver god arbejdstilrettelæggelse og god videreuddannelse? Nej, men du kan læse om Yngre Lægers tanker om ledelse i »Det gode hospital«.

Spørgsmål 4: Sundhedsministeren deltager igen på Yngre Lægers repræsentantskabsmøde - og ankommer på cykel? Sundhedsministeren kom og diskuterede bl.a. ulighed i sundhed, men han kom ikke på cykel.

Spørgsmål 5: Optaget på medicinstudiet på de tre fakulteter tilsammen stiger med mere end 5% i forhold til 2008? Ja, om 5-6 år kan yngre læger sige velkommen til 15% flere nye kolleger.

Spørgsmål 6: Det kollegiale netværk for læger starter en antimobbekampagne? Nej, men mange kolleger brugte netværket også i 2009.

Spørgsmål 7: Stemmeprocenten ved Yngre Lægers repræsentantskabsvalg i efteråret 2009 bliver over 35? Nej, trods mange engagerede kandidater og velmotiverede valgoplæg stemte knap 33%.

Spørgsmål 8: Yngre Lægers formand får sit billede på forsiden af Berlingske Tidende eller Jyllands-Posten? Nej, men Lisbeth Lintz var i medierne om bl.a. ulighed i sundhed, opgaveglidning og ambulancetransporter.

Spørgsmål 9: Der indføres en ny vagttype - en såkaldt »teamvagt«? Teamvagten betyder, at der altid er en speciallæge i tilstedeværelsesvagt i specialerne intern medicin, ortopædkirurgi og parenkymkirurgi, når Yngre Læger har vagt. Nej, men vi har fået en masse FAMEs - fælles akutmodtageenheder - hvor ambitionen er at skabe kvalitet i patientbehandlingen og yngre lægers uddannelse ved at sikre, at de relevante speciallæger er til stede 24/7.

Spørgsmål 10: Yngre Læger udvider tilbuddet om førlederkurser til også at omfatte ikkespeciallæger? Svaret er ja.

Spørgsmål 11: Yngre Læger inviterer de nye kandidater i sommeren 2009 til overlevelseskursus via Facebook? Nej, først i starten af 2010 kom invitation til overlevelseskurserne på Facebook.

Spørgsmål 12: Yngre Lægers repræsentantskab vedtager en ny uddannelsespolitik, der bl.a. er blevet til i de sociale medier? Nej, men Yngre Læger inviterede medlemmer og kendisser til at blogge om sundhedspolitik, og vi lancerede en trivselskampagne på Facebook.

Spørgsmål 13: De medicinstuderende får en observatørpost i Yngre Lægers bestyrelse? Nej, de studerende har hverken spurgt eller fået en observatørpost.

Spå om 2010

Hvis du vil være med til at spå om 2010, så tjek Yngre Læger på Facebook eller www.laeger.dk.