Skip to main content

Berigtigelse

Redaktionen

20. jun. 2008
2 min.

I Ugeskrift for Læger (2008;170:1916-9) i artiklen »Ændringer i blodprofiler under Tour de France 2007« anføres det i konklusionen: »Vi observerede markante fald i [Hb] og Hct hos syv cykelryttere under Tour de France 2007. Hvad enten det skyldes en reduktion i den totale mængde hæmoglobin, en arbejdsinduceret hæmodilatation eller en kombination af disse, vil forøgelser under længerevarende etapeløb være ufysiologiske og bør føre til nærmere undersøgelse af den implicerede rytter.«

Ugeskriftets redaktion vil gerne pointere, at redaktionen ikke har accepteret manuskriptet med denne ordlyd i konklusionen. Manuskriptet er den 17. februar 2008 accepteret til publikation med følgende konklusion, som er accepteret af forfatterne den 18. februar 2008: »Vi observerede markante fald i [Hb] og Hct hos syv cykelryttere under Tour de France 2007. Hvad enten det skyldes en kombination af forudgående doping og en arbejdsinduceret hæmodilatation eller sidstnævnte alene, vil forøgelser under længerevarende etapeløb være ufysiologiske og bør føre til nærmere undersøgelse af den implicerede rytter.« Denne konklusion blev, med accept af forfatterne i februar 2008, indføjet i det danske resume, det engelske summary og diskussionsafsnittet. Ydermere blev denne konklusion accepteret den 29. april 2008, da forfatterne havde manuskriptet til korrektur.

Den 20. maj, dagen før Ugeskriftet skulle gå i trykken, kontaktede forfatterne Ugeskriftets sekretariat, idet de ønskede at ændre ordlyden i det accepterede manuskript. Det drejede sig om rettelser i konklusionen i det danske resume og rettelser i konklusionen i selve artiklen, med en ordlyd som anført ovenfor. Samme eftermiddag modtog Ugeskriftets sekretariat ændringerne fra forfatterne, som dagen efter, den 21. maj, halvanden time før manuskriptet skulle gå i trykken, rykkede for en hurtig korrektion til den ændrede udgave af manuskriptet. Denne blev modtaget en time senere, og manuskriptet blev efterfølgende trykt i Ugeskrift for Læger.

Ugeskriftet beklager, at de af forfatterne foretagne ændringer, dagen før manuskriptet skulle gå i trykken, ikke blev set af en redaktør, inden de blev publiceret.