Skip to main content

Bertel Haarder: »Det er uacceptabelt«

Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

15. apr. 2011
1 min.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder er fortørnet over forskelsbehandlingen af de unge læger, men vil ikke på nuværende tidspunkt gå ind i nogen debat om ændringer. Han afventer den evaluering, der ventes til sommer fra Sundhedsstyrelsen.

I en e-mailet respons til Ugeskriftet siger han:

»Det er selvfølgelig uacceptabelt, hvis en yngre læge helt afskæres fra adgangen til et bestemt speciale på baggrund af sammensætningen af forløb i den kliniske basisuddannelse. Det er i strid med det formål med basisuddannelsen, som vi alle var enige om, da vi lavede reformen i 2007«.

Løsningen ligger efter ministerens mening i dialog med arbejdsgiverne.

»Hvis Yngre Læger mener, at der konkret bliver administreret i strid med ordningen, så vil jeg i høj grad opfordre foreningen til at drøfte dette med arbejdsgiverne, dvs. Danske Regioner, så hurtigt som muligt«, skriver han.

»Jeg bemærker samtidig, at den kliniske basisuddannelse p.t. er genstand for en evaluering i Sundhedsstyrelsen, som netop skal belyse eventuelle problemstillinger vedr. sammensætning af forløb. Sundhedsstyrelsen forventer, at denne evaluering vil være afsluttet i første halvår af 2011«.

Læs også »Massiv opbakning til KBU-reform«