Skip to main content

Bevilling fra Kræftens Bekæmpelse

Redaktionen

31. okt. 2005
2 min.

Ved forårsuddelingen 2005 har det Læge- og Naturvidenskabelige Udvalg ved Kræftens Bekæmpelse uddelt 52,6 mio. kr. til 38 forskningsprojekter, fordelt på 34 bevillinger. Heraf har ni forskere ved SUND, Københavns Universitet, modtaget 15,3 mio. kr. til ti forskningsprojekter. Der var i alt 135 ansøgninger, og der var i alt søgt om 260 mio. kr.

Professor, M.Sc., ph.d. Kristian Hellin fra Biotech Research & Innovation Centre, København, har modtaget 6 mio. kr. til to

bevillinger: a) Polycomb-gruppe-geners rolle i cellevækst og

cancer og b) E2F- og E2F-regulerede geners rolle i cellevækst og cancer. Forskningsmidlerne er bevilget for 2006-2008.

Professor, dr.med. et ph.d. (scient.) Bo van Deurs fra Medicinsk Anatomisk Institut har for perioden 2006-2008 modtaget 1,8 mio. kr. til forskning i membran-mikrodomæner, internalisering og regulation af ErbB-receptorer.

Professor, dr.med. Finn Cilius Nielsen fra Klinisk Biokemisk Afdeling ved H:S Rigshospitalet har for perioden 2006-2008 modtaget 1,1 mio. kr. til forskning i IGF2-mRNA-bindende proteiner i cancerinvasion.

Professor, dr.med. Ole William Petersen fra Medicinsk Anatomisk Institut har for perioden 2006-2007 modtaget 600.000 kr. til forskning i det cellulære ophav til brystkræft.

Professor, dr.med. Ulrik Gether fra Farmakologisk Institut har for 2006 modtaget 500.000 kr. til forskning i PDZ-interaktioner: Et nyt mål for kræftbehandling.

Professor, dr.med. Ulla M. Wewer og lektor, dr.med. Reidar Albrechtsen fra Institut for Molekylær Patologi har for perioden 2006-2008 modtaget 2.250.000 kr. til forskning i hvordan ADAM12 (a disintegrin and metalloprotease) øger cancermalignitet.

Professor, dr.med. Keld Danø fra Finsenlaboratoriet, Finsencentret ved H:S Rigshospitalet, har modtaget en bevilling til ekstracellulær proteolyse ved cancer. Basale mekanismer og terapeutisk targeting. Bevillingen på 2 mio. kr. er givet for 2006 og deles med cand.scient. Lars H. Engelholm fra Finsenlaboratoriet til projektet: Collagen-nedbrydning som begrænsende trin i cancerinvasion. Nedbrydningsmekanismer og blokering af collagen-nedbrydning med antistoffer in vivo.

Professor, dr.med. Andreas Kjær fra Medicinsk-Fysiologisk Institut har for perioden 2006-2007 modtaget 1 mio. kr. til forskning i kvantitativ genekspression i relation til scintigrafi af neuroendokrine tumorer i mave-tarm-kanalen - en translationel molecular imaging-protokol.