Skip to main content

Bibliotek for Læger er ude med et nyt nummer og ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

Solidt plantet mellem fortid og fremtid findes Bibliotek for Læger, magasinet der stiller skarpt på medicinsk historie, kultur og etik. Det hjælper at vide, hvorfra vi kommer, når vi skal vurdere, hvor vi vil hen. Således vil læsning af dette nyligt udkomne nummer tilføre et besøg hos Sahva eller en bustur til Hans Knudsens Plads en ny dimension.

Cover: Bibliotek for Læger
Cover: Bibliotek for Læger

Andreas Rudkjøbing Cecilie Jespersen & Lene Agersnap chefredaktør

8. dec. 2022
3 min.

Klagesager mod læger er et emne, der altid har påkaldt sig betydelig opmærksomhed. Både i egne rækker og i det samfund, vi virker i. Biblioteket beskriver i dette nummer den historiske baggrund for disciplinæransvaret og dets udvikling. Hvad kan berettige disciplinær kritik af en sundhedspersons arbejdsindsats? I løbet af de sidste cirka 20 år er fokus skiftet fra kritik for manglende omhu og samvittighedsfuldhed til kritik for afvigelse fra, hvad flertallet ville have gjort – såkaldt almindelig anerkendt faglig standard. Men kan man ligestille manglende overholdelse af det, en fagfælle har vurderet som værende »den faglige norm«, til culpa (og uagtsomhed) i juridisk forstand, spørger artiklens forfatter Søren Birkeland, der både er læge og jurist.

Biblioteket fejrer to jubilæer i dette nummer. En oktoberaften for 150 år siden tog pastor Hans Knudsen initiativ til oprettelse af Samfundet for hjemmet og Vanføre (Sahva). Den tankegang og de rehabiliteringsprincipper, han stod for, har vist sig at have en universel værdi, der endnu i dag er de bærende elementer i mange former for socialt og sundhedsfagligt arbejde. Således var tre af de fem anbefalinger, der findes i den aktuelle »Hvidbog om rehabilitering«, allerede til stede i Hans Knudsens filosofi. Samfundsmediciner Jesper From tager os igennem den spændende historie. Og forud for endnu en vinter med mulige COVID-19-udfordringer beskriver professor emeritus Peter Skinhøj polioepidemien for nu præcis 70 år siden. Alt i alt blev der i løbet af de to år, poliotilfældene hærgede i primært københavnsområdet, anmeldt 5.885 sygdomstilfælde, hvoraf 2.560 havde pareser, og 348 døde. Det blev et af de største udbrud nogensinde registreret. Efterfølgende blev håndteringen af epidemien berømmet for sin enestående organisatoriske, sociale og faglige kvalitet.

Vender vi blikket mod nutiden, har kunstig intelligens – mere præcist den underkategori, der kaldes maskinlæring – været under enorm udvikling i det sidste årti. Avancerede maskinlæringssystemer kan nu fremkomme med anbefalinger, der baserer sig på mere end en million parametre. Det er en umulig opgave for klinikerne at overskue denne kompleksitet. Etisk stuegang ser på, om læger i fremtidens sundhedssystem vil miste evnen til at forklare anbefalinger.

Dette og meget mere får du i Bibliotek for Lægers decembernummer. Forær dig selv den nye årgang i julegave – nr. 215 i rækken. Det koster kun 399 kr. Eller tegn et gaveabonnement via June Nielsen på redaktionen på tlf. 3544 8279.