Skip to main content

Bibliotek for Læger: Fri abort fylder rundt

I anledning af 50-året for den fri abort udfolder Bibliotek for Læger i sommernummeret nuancerne i abortdebatten ud fra både en historisk, kunstnerisk og etisk vinkel.

Cover: Bibliotek for Læger
Cover: Bibliotek for Læger

Lene Agersnap, chefredaktør for Bibliotek for Læger 

17. maj 2023
4 min.

Fakta

Fakta om Bibliotek for Læger

Hvad vejer tungest: kvindens ret til selvbestemmelse eller fosterets ret til liv?

Debatten imellem disse to ydersynspunkter har raset i mange år, både nationalt og ­internationalt. I Danmark er langt mere end 90 % tilhængere af den fri abort, og flere mener, at tidsgrænsen på 12 uger skal hæves. Det står i skærende kontrast til udviklingen i USA, hvor abortlovgivningen det seneste år på bekymrende vis er blevet rullet tilbage.

Etisk stuegang undersøger, hvad praktisk filosofi kan bidrage med på dette vanskelige område, hvor begge fronters syn på abort kan understøttes af overbevisende moralske argumenter. 

16.000 hvide kors langs den østjyske motorvej til minde om antallet af provokerede ­aborter i 2013 vidner om, at alle midler tages i brug, når et ydersynspunkt skal markeres.

»Abort kan forbydes – men aldrig ­forhindres«, skriver Charlotte Wilken-­Jensen i sin artikel. Hun beskriver det historiske perspektiv, der gennem mange år ledte frem til lovændringen i 1973. Billedet af social elendighed, unge udslidte kvinder med mange børn ved hånden og ét ved brystet sidder fast i hjernen, efter de sidste sætninger er læst. Det er fuldt forståeligt, at læger som J.H. Leunbach trodsede tidens forbud og udførte ­illegale aborter i deres klinikker.

Alternativet for den uønsket gravide var dengang et besøg hos englemagersken. Et sådant selvoplevet besøg i 1963 beskriver nobelpristager Annie Ernaux i romanen »Hændelsen«. Centrale passager fra denne roman er ­udvalgt af May Schack til »Poetisk stuegang«. Ernauxs erindring er skarp og præcis. Hun har rekonstrueret ­oplevelsen med så stor akkuratesse, at det næsten føles som at være der selv. Og i dette værk indtager lægerne på ingen måde nogen helterolle.

Virkeligheden i »Hændelsen« er stadig sørgeligt aktuel rundt om på kloden, hvor millioner af kvinder hvert år enten dør eller invalideres som følge af usikre (illegale) aborter. Josephine og Erik Obel gør ­global status over fremskridt og tilbageskridt i adgangen til legal abort. Den danske udviklingsindsats i forhold til at fremme global seksuel og reproduktiv sundhed anprises som en vigtig modpol til de senere års modsatrettede værdipolitiske strømninger i bl.a. USA og Polen.

Der er langt fra det til nutidens unge danske kvinder, der tager retten til ­selv­bestemmelse over egen krop »vidunderligt for givet«. Ordene stammer fra Pia Fris ­Laneth, som har et livslangt engagement i kvindehistorie og retten til frivilligt moder­skab. Men herhjemme må vi ikke glemme, at kvinder i Rigsfællesskabet ikke er stillet ens: Færøerne opererer stadig med en lovgivning fra 1956 og har ikke fri abort.

Øjvind Lidegaard præsenterer i sin artikel en række myter og fakta om, hvorfor tiden kan være inde til at flytte grænsen fra 12 uger. Øget adgang til omfattende prænatal diagnostik betyder, at flere og flere kvinder har passeret 12 ugersgrænsen, når der bliver påvist sygdom hos fosteret, hvilket med den aktuelle lovgivning med­fører, at det bliver en sag for Abortsamrådet. Antallet af andet trimester aborter på føtal indikation er således steget fra 41% i 2001 til 69% i 2021. Omvendt er de tilsvarende aborter på social indikation faldet fra 54 til 30 %.

Dette og meget mere kan du læse i Bibliotek for Lægers sommernummer, og du kan lige nå at få glæde af det, hvis du tegner et abonnement nu. 

Redaktionen ønsker alle en dejlig sommer!