Skip to main content

Bog åbner op for samtaler i familier med psykisk sygdom

Morten Saksø har skrevet en bog til familier med forældre, der er ramt af psykisk sygdom. Bogen er det første skridt for familierne til at snakke åbent om psykisk sygdom. Læs anmeldelse af Anne A. E. Thorup.

Cover: BoD
Cover: BoD

Professor MSO, overlæge, ph.d. Anne A. E. Thorup, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Forskningsenheden, Region Hovedstadens Psykiatri, og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet. Interessekonflikter ingen

12. apr. 2023
3 min.

Fakta

Hvorfor græder du, far?

Der er behov for mere lettilgængelig information og støtte til familier, hvor mor eller far er ramt af psykisk sygdom. Børn i sådanne familier har en øget risiko for selv at blive ramt af psykisk sygdom i barndommen, ungdommen eller i den tidlige voksenalder, dels på grund af deres genetiske disposition og dels på grund af de aftryk i opvækstmiljøet, som psykisk sygdom hos en forælder ofte giver: perioder med mindre overskud, både følelsesmæssigt, socialt og økonomisk, højt niveau af stress og konflikt samt ofte også stigmatisering og tabu. Mange forældre, som er ramt af psykisk sygdom, har nemlig meget svært ved at tage hul på samtalen med børnene om emnet, selvom alt peger på, at det har en meget stor betydning for børnenes trivsel og udvikling, at man netop kan tale åbent om den psykiske sygdom i familien.

Derfor er det positivt, at en ny bog, som forældre kan læse med deres børn om det svære emne, er udkommet. Bogen er skrevet af Morten Saksø og fint og lidt barnligt illustreret af Maria Lyberg. Bogen henvender sig til børn i alderen fra fem til ca. ti år og indeholder ud over selve fortællingen en række spørgsmål, som man kan tage udgangspunkt i for at fortsætte samtalen med sit barn. Bogen handler om en traditionel familie med to børn, hvor far bliver sygemeldt med stress, angiveligt især fordi han har haft for travlt på arbejde (far arbejder på et sygehus, får vi at vide …). Bogen forsøger at beskrive nogle af de reaktioner, som børn kan opleve og udvise, når en forælder er ramt af psykisk sygdom: manglende lyst og interesse for fritidsaktivitet eller skole, nedsat appetit, mareridt og overansvarlighed i familien. Begge forældre taler åbent med barnet om den psykiske sygdom, som også får navnet depression i løbet af historien, og far får det bedre takket være forskellige former for behandling, så han igen kan fjolle og spille fodbold med sine børn, og på den måde får historien en »happy end«.

Bogen er en fin mulighed for at åbne en samtale i en familie. Egentlig burde denne anmeldelse være skrevet, efter at jeg havde læst bogen højt for et par børn i den rette alder, for det er jo især dem, den retter sig mod. Sproget og handlingen i bogen er måske en smule voksenagtigt og forudsigeligt og mangler børns mere fantasifulde, sjove, skøre, skæve input, men på trods af dette håber jeg, at de fleste voksenpsykiatriske ambulatorier og afdelinger vil tage godt imod bogen og tilbyde den til patienter, som også er i familier med børn i skolealderen. Åbenhed er vigtigt! Samtalen kan være svær at starte på – og denne bog kan være det første vigtige skridt.