Skip to main content

BOGANMELDELSE: Der lurer en angst

To psykiatriske overlæger undersøger forholdet mellem psykiatri og samfund.

Anne Lindhardt, Psykiatrifondens formand

26. mar. 2019
2 min.

Forfatterne har sat sig for at beskrive og undersøge den moderne socialkarakter, der bl.a. har sit sygdomsmæssige aftryk i lidelser som stress, ADHD og personlighedsforstyrrelser. De tager udgangspunkt i ungdomsoprøret fra 1968, hvor frisættelsen af følelser og impulser afløste tidligere tiders autoritetstro. Den neurotiske og hæmmede socialkarakter blev til den udadreagerende, narcissistiske og impulsstyrede. Samfund og sygdom er gensidigt afhængige størrelser, men den eksistentielle angst er et menneskeligt grundvilkår.

Bogen kommer vidt omkring. Den er på mange måder sympatisk og meget ambitiøs, nok for meget.

Den menneskelige hjerne er ikke gearet til af fatte den hastigt voksende teknologiske udvikling med informationsstrømme. Og opløsning af tidligere tiders hierarkiske struktur giver uro og stress. Det er forfatternes pointe, at mennesket i det moderne samfund har brug for større klarhed og tydeligere rammer for at få mere ro og overblik. I et tidligt kapitel i bogen beskrives ritualer som afgørende for at skabe sammenhæng, sikkerhed og dermed dæmpe angst.

Der er kapitler om hjernens struktur og udvikling, om de store tænkere Freud og Darwin. Kapitlet om psykoanalysen bruges til endnu en gang at gøre op med dens aktuelle kliniske betydning og fremstår unødigt polemisk mere end sagligt.

Bogens forside

Bogens tredje del er oplysende og handler om psykiatriske diagnoser og sygdomme med vægt på samfundsstrukturers indflydelse. I sidste del om kunst, psykiatri og de store spørgsmål argumenteres med gode eksempler på, hvorledes kunsten kan bygge bro mellem normalitet og galskab og give indsigter i sjælelivet, som vi ellers ikke kan få. Arv og miljø samt sjæl og legeme behandles kort, og bogen munder ud i en aktuel kritik af de vilkår, som psykiatrien arbejder under i dag.

Bogen kommer vidt omkring. Den er på mange måder sympatisk og meget ambitiøs, nok for meget. Forfatterne er læger og belæste, og det er i det lægevidenskabelige, at de er på hjemmebane. Bogen er velskrevet. Den har et populærvidenskabeligt sigte og kan med forbehold for den noget springende tilgang anbefales.

Faktaboks

Fakta