Skip to main content

Boganmeldelse: Veje til en værdig psykiatri for alle

Foto: #VærdigPsykiatriForAlle
Foto: #VærdigPsykiatriForAlle

Troels Schmidt, Reservelæge, Psykiatrisk Center Glostrup

14. feb. 2020
3 min.

Bogen »Veje til en værdig psykiatri for alle« udkommer i en tid, hvor psykiatrien er på dagsordenen. Specialet er under pres, hvilket bl.a. ses ved, at patienter udskrives, før de er klar til det, at ventetiden på behandling ofte er lang, og at tragiske patienthistorier fylder i medierne.

Som reaktion på forholdene i psykiatrien er græsrodsbevægelsen #VærdigPsykiatriForAlle opstået. På deres facebookside beskrives deres formål således: »At skabe opmærksomhed hos politikere og befolkningen på, at der er brug for prioriteringer og forandringer i psykiatrien«. Deres seneste produkt er denne bog. Værket er en samling af prosa, digte, taler og kunst fra både patienter, pårørende og professionelle i og omkring psykiatrien.

Resultatet er en kalejdoskopisk samling af meninger om, hvad der er galt i psykiatrien, og hvad der bør gøres. Kritik af diagnoser, behandlingspakker og de manglende ressourcer blandes med ønsker om øget fokus på pårørendeinddragelse samt anerkendelse og behandling af traumer.

Dertil giver værket både opløftende og hjerteskærende personlige beretninger fra ansatte, pårørende og patienter. De personlige fortællinger gør bogen nærværende og giver et indblik i livet med psykisk sygdom som omdrejningspunkt. Værket er således meget mere end et blandet politisk manifest, idet det bidrager til forståelse af, hvordan det er at arbejde i psykiatrien og leve i det danske samfund som psykisk sårbar. Det forstærker og nuancerer billedet af et område, hvor mange syge ikke får den nødvendige hjælp i rette tid.

Den måde psykisk syge behandles på i kommunale instanser, kritiseres gentagne gange i bogen. Alligevel er der en påfaldende tavshed fra ansatte i kommunen. At ikke en eneste sagsbehandler er kommet til orde eller har haft lyst til at bidrage, er en ærgerlig mangel.

De mange divergerende og tidvis uenige røster udgør bogens styrke og bevægelsens skrøbelighed. Det medvirker til at belyse områdets kompleksitet og tydeliggør, at problemerne i psykiatrien ikke har ét entydigt svar. Samlet set hersker der en ånd af samarbejde og viljestyrke i bogen. Psykiatribrugere, pårørende og ansatte har igennem mange år råbt højt om behovet for en øget politisk prioritering af psykiatrien. Bevægelsen og dette værk beviser, at parterne nu kan stå sammen og sende et stærkt signal.

Bogen udkom under efterårets finanslovsforhandlinger, der som bekendt medførte en saltvandsindsprøjtning til psykiatrien. Bevægelsen bag bogen kan uden tvivl tage en del af æren for dette. Nu begynder arbejdet med den tiårige psykiatriplan. Her kan alle involverede parter drage inspiration fra denne bog og de veje, dens bidragydere udstikker. Værket beriger den voksende litteratur om dansk psykiatri. Den kan anbefales til alle, der interesserer sig for feltet, og som ønsker et indspark fra patienterne, deres familier og de ansatte på gulvet.

Faktaboks

Fakta