Skip to main content

»Bogen beskriver de vigtigste elementer indenfor evidensbaseret medicin«

Bogen »Evidensbaseret medicin og klinisk forskningsmetode« kan bruges som opslagsværk eller læses fra ende til anden. Den er opbygget meget systematisk og sikrer, at læseren både bliver bekendt med de bedste metoder baseret på den seneste viden. Læs anmeldelse af Lise Lotte Gluud.
Cover: Gyldendal
Cover: Gyldendal

Lise Lotte Gluud, professor, overlæge, intern medicin: Gastroenterologi, Gastroenheden, Hvidovre Hospital, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet. Interessekonflikter: ingen.

24. nov. 2022
3 min.

Evidensbaseret medicin er en af de absolut vigtigste grundpiller under det danske sundhedsvæsen. Både indenfor diagnostik og behandling er det en nødvendigt for at opretholde en effektiv og sikker praksis. Lærebogen »Evidensbaseret medicin og klinisk forskningsmetode« beskriver de vigtigste elementer indenfor området og er både velskrevet og logisk opbygget.

Fakta

Fakta

Bogen kan både anvendes som opslagsværk, og den kan læses fra ende til anden. Det sidste valgte jeg at gøre og med stor fornøjelse. Den tilbyder en god oversigt over feltet og illustrerer, hvorfor og hvordan forskningsresultater kan vurderes og sættes i rette kontekst.

Ved at introducere læseren til de grundlæggende principper medvirker den til at styrke evnen til kritisk vurdering af forskningsresultater og til at kunne identificere og anvende den bedste evidens.

I alt har 28 forfattere deltaget i skrivning og redigering af bogen »Evidensbaseret medicin«, der inkluderer 26 kapitler og 558 sider. Kapitlerne indeholder en generel introduktion til evidensbaseret medicin, metoder til at stille kliniske spørgsmål, litteratursøgning, kritisk gennemgang af evidens, et kapitel om data og effektmål, spørgsmål om evidensbaseret behandling med kritisk læsning af randomiserede kontrollerede forøg og observationelle studier (kohorte og case-kontrol) samt diagnostik og screening, systematiske reviews.

Der er også kapitler om forskningsetik, interessekonflikter og placebo samt retningslinjer for evidensbaseret beslutningstagning, godkendelser og implementering samt formidling af evidens.

Bogen er således opbygget meget systematisk og sikrer, at læseren både bliver bekendt med de bedste metoder fra start til slut baseret på den seneste viden, hvilket er vigtigt da området er i en stadig udvikling.

Redskaber til vurdering af litteraturen er inkluderet, herunder lister til gennemgang af den bedste evidens. Der findes supplerende materiale i en i-bog.

Et af de vigtigste punkter ved bogen »Evidensbaseret medicin« er, at den kan læses af alle. Det sikrer forfatterne og redaktørerne ved, at alt er utroligt velskrevet og pædagogisk fremstillet, mens det samtidigt er velfunderet og velbegrundet. Den er dermed både en klar vinder som lærebog for de studerende og en opslagsbog for læger, der gerne vil opfriske deres viden indenfor området.

Jeg vil ønske, at så mange som muligt fik læst bogen, og ser mig derfor nødsaget til at give den hele fem stjerner.

Læs flere anmeldelser her.