Skip to main content

Bogen giver en lettilgængelig og grundig gennemgang af familieterapeutiske forløb

I bogen »Narrative Psychiatry and Family Collaborations« illustrerer forfatteren, hvordan man kombinerer narrativ og samarbejdende familieterapi med børne- og ungdomspsykiatri. Den henvender sig til børne- og ungdomspsykiatere og alle andre sundhedspersoner i psykiatrien, der arbejder med børn og unge.
Cover: Routledge
Cover: Routledge

Vibeke Høg Bille, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og specialist i narrativ og systemisk terapi. Interessekonflikter: ingen

27. okt. 2022
3 min.

Denne bog er skrevet som en illustration af, hvordan man kombinerer narrativ og samarbejdende familieterapi med børne- og ungdomspsykiatri for at mindske psykiatriske problemer. Den henvender sig til børne- og ungdomspsykiatere og alle andre sundhedspersoner i psykiatrien, der arbejder med børn og unge – jeg mener, at det kan udvides til alle behandlere, der arbejder narrativt og familieorienteret.

Faktaboks

Fakta

Bogen omhandler familieorienterede praksis, narrative samarbejdende praksis, narrativ psykiatri og interview omkring patienternes vidunderligheder, der må oversættes til evner, viden, ønsker, drømme og handlekraft. Interview omkring mattering også forstået som vedkommenhed, at behandlerne viser patienten og familien, at de er interesserede i, hvordan familien klarer sig i livet, og hvad de ønsker sig.

Kapitler om tavleskrivning, terapeutiske e-mail, hvordan diagnoser eksternaliseres, narrativ medicin og samarbejdende netværksmøder. I et kapitel hører vi, hvordan familier er blevet interviewet omkring effekten af de terapeutiske e-mail, e-mail kan blive som en slags terapeutiske eftersamtaler.

Hvert kapitel starter med fakta omkring emnet, og så følger en række kliniske eksempler skrevet tekstnært med forfatterens kommentarer undervejs til, hvordan samtalen skrider frem. I kapitlerne bliver metoderne listet op i stikordsform med hjælpespørgsmål. Hvor der beskrives terapeutiske e-mail, er der eksempler på opbygning og spørgsmål til familien. Kapitlerne slutter alle med en række referencer.

Der er et appendiks bagerst i bogen, hvor et typisk terapiforløb fra start til slut gennemgås med skabeloner til de forskellige typer af samtaler. Hovedforfatteren er børne- og ungdomspsykiater og en meget erfaren terapeut. Hun har grundlagt familieterapeutisk enhed i børne- og ungdomspsykiatrien, og bogen bygger på ti års klinisk forskning derfra.

Bogen er en lettilgængelig, grundig gennemgang af familieterapeutiske forløb. Den er skrevet i en anerkendende tone over for alle patienter og deres familier. Den er ærbødig over for sin mission: at hjælpe børn, unge og familier med psykisk sygdom til at leve, som de mest muligt foretrækker, med sygdommen og i bedste fald reducere eller helt eliminere symptomerne.

Forfatteren er i samtalerne med familierne ydmyg og optaget af, om hendes spørgsmål og interventioner decentrerer hende og centrerer familien, og de bedes derfor altid evaluere på samtalerne. Særligt lagde jeg mærke til brugen af metaforer, som familierne opfordres til at beskrive sygdom og modstandskraft med, og hvordan de foldes ud på en meget lyrisk måde. Det giver mening og lindring for familierne at kunne bruge sproget på den måde, og vi mindes om, hvor meget heling der også er i at låne lidt fra kunst.

Bogen kan varmt anbefales.

Læs flere anmeldelser her.