Skip to main content

»Bogens styrke er fokus på livet efter et stroke«

Cirka 12.500 mennesker i Danmark bliver hvert år ramt af en blodprop eller en blødning i hjernen. Bogen »Stroke« forklarer, hvad stroke er, og hvordan det udredes og behandles, men har også fokus på livet og de udfordringer, der kan være efter et stroke. Særligt denne del er anmelder Carsten Reidies Bjarkam begejstret for.
Cover: Strandberg Publishing A/S
Cover: Strandberg Publishing A/S

Carsten Reidies Bjarkam, professor, specialeansvarlig overlæge, ph.d., dr.med. Neurokirurgisk Afdeling, Klinik Hoved-Orto, Aalborg Universitetshospital. Interessekonflikter: ingen

25. apr. 2022
3 min.

Behandlingen af slagtilfælde (apopleksi, eller på nydansk stroke) har siden årtusindeskiftet gennemgået en rivende udvikling grundet indførelsen af dedikerede neurologiske/neuroradiologiske behandlingsafsnit, der varetager hurtig diagnostik og hvis muligt trombolyse og/eller trombektomi. Dette har resulteret i, at langt flere af de 12.000 danskere, som rammes årligt, overlever, og langt flere efterfølgende bliver i stand til at klare sig i eget hjem.

Fakta

Fakta

Aktuelle bog er netop rettet mod denne målgruppe i det den med forståelig sprogbrug og med faglig backup fra neurologisk professor Grethe Andersen, logopæd Alice Gacinga og socialrådgiver ved hjernesagen Maja K. Løhr ikke kun redegør for, hvad stroke er, samt hvorledes det udredes og behandles, men i særlig grad har fokus på livet efter stroke. Sidstnævnte belyses ikke kun faktuelt med gennemgang af seneste viden inden for rehabilitering og tilgængelige private/kommunale/regionale støttetiltag men også ved, at fem apopleksiramte og deres pårørende fortæller om deres liv efter slagtilfældet. Det er særligt denne del af bogen jeg som læge har sat pris på, da disse fortællinger giver et indblik i, hvorledes vores patienter kæmper med deres liv (og det offentlige) efter deres hurtige og effektive hospitalsbehandling. Selv velbehandlet apopleksi vil således ofte resultere i en eller anden form for varig funktionsnedsættelse, hvor de fysiske udfald nemmest håndteres af omgivelserne og systemet, mens de sproglige og særligt de kognitive/psykiske problemstillinger ofte er den store hindring for at vende tilbage til et arbejds- og familieliv som før.

Bogens styrke er fokus herpå, og den kan med udbytte læses af apopleksiramte og deres pårørende samt de faggrupper, som involveres i deres behandling.

Bogens største minus er, at den er udstyret med en udetaljeret indholdsfortegnelse og tilsvarende kort summarisk indeks. Det er således svært at lave specifikke opslag, hvilket er uhensigtsmæssigt, når man betænker, at bogens hovedformål er oplysning og hjælp til selvhjælp.

Jeg vil dog stadig give bogen fire stjerner og min stærke anbefaling, da den retter fokus på livet efter hjerneskade med resulterende skjulte handikap, og hvorledes disse handikap fører til familiær og erhvervsmæssig ubalance. Bogens jordnære beskrivelse heraf og gennemgang af eksisterende og for mange manglende hjælpemuligheder er nyttig viden for alle.