Skip to main content

Bogens syv punktoplistede klichéer giver ikke fornøden indsigt og handlekraft

»Omsorgstræthed« er en selvhjælpsbog, der henvender sig til alle, der er i risiko for at blive slidt i relationer. Det vanskelige emne bliver i et mislykkedes forsøg sat på formel og bringer ikke noget nyt for dagen, skriver anmelder og praktiserende læge Andreas Højring. 

Cover: Akademisk Forlag
Cover: Akademisk Forlag

Andreas Højring, praktiserende læge. Interessekonflikter: ingen

13. mar. 2023
2 min.

Fakta

Omsorgstræthed. Syv forebyggende principper

Her er tale om en selvhjælpsbog, hvor syv principper kan hjælpe dig til at undgå at blive omsorgstræt. Hvis du som læser altså godtager præmissen om, at punktoplistede klichéer giver den fornødne indsigt og handlekraft.

Forfatteren, der er uddannet cand.pæd. i pædagogisk psykologi og har sin praktiske erfaring med arbejde i institutioner samt som foredragsholder, definerer omsorgstræthed som »en særlig form for følelsesmæssig og empatisk udbrændthed, der skyldes arbejde over tid med mennesker i lidelse«. Det kender de fleste læsere af Ugeskrift for Læger nok til.

At tilgå emnet omsorgstræthed ud fra en række principper kan umiddelbart virke som en god idé. Et vanskeligt emne forsøges her sat på formel, og denne særlige form for udbrændthed indkredses og evalueres. Principperne fremstår dog noget inkonsistente og har nærmest en privat karakter. Det er svært at se den røde tråd, der ligger til grund for lige netop disse principper.

Et princip er eksempelvis, at »det hele handler om følelser«, et andet er, at »ingen kender fremtiden«, medens et tredje princip vedrører »bæredygtig arbejdsglæde«.

Hvert kapitel reserveres et princip, som underbygges med yderlige anvisninger til at undgå omsorgstræthed. Gennem hele bogen vrimler det med betragtninger og råd af mere almengyldig karakter, såsom »smerte i løbet af livet kan ikke undgås«, »gennemsigtighed skaber tillid og tryghed« og »dit humør er et udtryk for, hvordan du har det«.

Bogen henvender sig til alle, der er i risiko for at blive slidt i relationer. Men nok især i arbejdsrelationer. Her er (også) gode råd til den typiske medarbejder på en sygehusafdeling, i hjemmeplejen eller i en børneinstitution. Omsorgstræthed forebygges nemlig også ved at have fokus på godt arbejdsklima. Og her har bogen faktisk en god pointe.

Bogen bringer ikke noget grundlæggende nyt for dagen. Men bærer dog præg af gode intentioner og en vis energisk optimisme. Springer du læsningen af bogen over, får du dog her det syvende princip til efterfølgelse – »vær over for dig selv, som du ville være over for din bedste ven« eller som det tidligere blev formuleret i Markusevangeliet, kapitel 12: »Du skal elske din næste som dig selv«.