Skip to main content

Borger, husk din aftale!

26. okt. 2007
3 min.

Journalist Torben Christensen, torben.christensen@mail.dk

I Region Midtjylland har man skelet til tandlæger og frisører, der sender påmindelser ud til deres patienter og kunder via de kommunikationskanaler, som det moderne menneske bruger i dag. Mobilen og e-mail.

»Det er et problem, at patienter udebliver fra aftaler. Forsøg hos tandlæger og frisører har vist, at det hjælper med en påmindelse et par dage forinden en aftale. Derfor vi vil lave et forsøg på et par afdelinger, der skal vise, om noget tilsvarende kan bruges på sygehusene. Kan det hjælpe bare lidt i retningen af, at færre patienter udebliver fra aftaler, vil vi naturligvis overveje, om det skal udbredes til alle afdelinger på vores sygehuse«, siger Lars Gleerup, der er kontorchef på Kontor for Sundhedsinformatik i Region Midtjylland.

Han peger på, at projektet har to dimensioner. Det er en god service for borgerne, men der er selvfølgelig også en økonomisk dimension.

»I en tid med ventelister, hvor der er rift om alle de ressourcer, som vi råder over, er det klart, at vi gerne vil bruge vores ressourcer bedre - for patienternes og for vores egen skyld«, siger Lars Gleerup.

Han understreger, at der i forvejen gøres et stort stykke arbejde ude på afdelingerne med at bruge ressourcerne så effektivt som muligt og behandle patienter så hurtigt som muligt.

»Hvis påmindelser til patienter har en positiv effekt, er det blot endnu et værktøj, vi kan tage i anvendelse i den forbindelse«, siger Lars Gleerup.

Løsningen fungerer på den måde, at alle borgerne føres ind i epj i bookingmodulet. Herfra skal de overføres til portalen Sundhed.dk, som så sender påmindelserne ud til borgerne.

»Det er lagt til rette, så andre sygehuse i landet også kan tage ideen til sig, hvis det fungerer så godt, som vi håber på«, siger Lars Gleerup.

Efter projektperioden vil man i Region Midtjylland gå ind og lave målinger på, om påmindelserne har haft nogen effekt.

»Hvis vi kan reducere udeblivelserne med bare et par procent, så er det det hele værd«, siger Lars Gleerup.

Han er godt klar over, at der vil være borgere, hvor disse kommunikationsformer ikke kan benyttes. Derfor skal det være op til borgerne selv at tilvælge påmindelser på sms eller e-mail. Et almindeligt brev skal stadig være en mulighed. Der er også meget strikse regler for, hvad der må stå i en sms eller e-mail.

»Vi må faktisk næsten kun skrive husk aftale, men disse regler skal selvfølgelig overholdes af hensyn til borgerne«, siger Lars Gleerup.

Han oplyser, at man forventer at gå i gang med pilotprojektet sidst på året. Der mangler en sidste lille del til løsningen. Forsøget skal fungere i et rimeligt omfang i noget, som ligner to måneder, før Region Midtjylland kan vurdere effekten af løsningen.