Skip to main content

Børnelæger råber op efter fyringsrunde

Børneafdelingen i Roskilde er på kort tid gået fra ni til seks overlæger, og det har fået de resterende overlæger til at råbe op. Sygeplejerskerne skal aflaste overlægerne, siger ledende overlæge.
Sven Pörksen er overlæge på børneafdelingen på Sjællands Universitetshospital i Roskilde. Foto: Privat
Sven Pörksen er overlæge på børneafdelingen på Sjællands Universitetshospital i Roskilde. Foto: Privat

Anders Heissel, ah@dadl.dk

28. nov. 2018
4 min.

Længere ventetider for patienterne, dårligere tid til de indlagte og et helt igennem utilfredsstillende og stresset arbejdsmiljø.

Det er konsekvensen for Børneafdelingen på Sjællands Universitetshospital i Roskilde som følge af regionens sparerunde, skriver afdelingens overlæger til afdelingsledelsen og sygehusledelsen i et brev.

I starten af november blev 198 ansatte fyret - heriblandt seks overlæger - i Region Sjælland som følge af besparelser på næste års budget på ca. 180 mio. kr. To af overlægerne blev fyret fra Børneafdelingen på Sjællands Universitetshospital i Roskilde, mens yderligere en overlæge fra afdelingen blev skåret væk i løbet af sommeren. På kort tid er afdelingen derfor gået fra ni til seks overlæger, og så er grænsen nået, siger Sven Pörksen, overlæge på afdelingen.

“Det er ret usædvanligt, at vi som overlæger beslutter at skrive sådan et brev. Vi vil helst klare det internt, og i fællesskab med ledelsen nå en løsning, så vi kan passe vores arbejde og behandle vores patienter. Men når vi i forvejen synes, at vi er pressede - ikke mindst på grund af Sundhedsplatformen - og hele tiden har fornemmelsen af at komme for sent til alt, så kan vi ikke længere levere varen og stå inden for kvaliteten, når vi bliver skåret så voldsomt i bemandingen,”, siger Sven Pörksen.

I brevet skriver overlægerne bl.a., at afdelingen ser sig som det faglige “flagskib” i regionen ved at varetage en række regionsfunktioner, men den frontposition er i fare, fordi bemandingen bliver så tynd.

“De indlagte patienter får vi dårligere tid til, mens de kroniske patienter vil blive yderligere sat bagerst i køen eller nedprioriteret. Og det er en gruppe, som i forvejen er hårdt ramt. Vi har som overlæger ansvaret for den faglige kvalitet, men det har vi svært ved at stå inde for med sådan en reduktion. Vi har ikke fået af vide, hvad vi skal lave mindre af, så konsekvensen er, at patienterne må vente længere. I øjeblikket er der mellem 4-9 måneders ventetid på ambulatorietid til kontroller hos overlæger, og det vil selvsagt ikke blive kortere, når vi er færre overlæger”, siger Sven Pörksen.

Kan du ikke bare finde et andet arbejde?

“Jo, det har jeg da også overvejet, men det vil være det letteste. Vi er som læger nødt til at råbe op, når det ikke er forsvarligt længere og kæmpe for ordentlige forhold for os og vores patienter”, siger han.

Jeg mener godt, at andre personalegrupper kan aflaste lægerne ved at overtage forskellige opgaver. Det kunne være ambulante kontroller af kronikere, som sygeplejerskerne godt kan håndtere. Jonas Manthorpe, ledende overlæge på børneafdelingen på Sjællands Universitetshospital i Roskilde

Sygeplejerskerne skal hjælpe til

Det er Jonas Manthorpe, der som ledende overlæge på børneafdelingen på Sjællands Universitetshospital i Roskilde har taget beslutningen om at fyre to overlæger som led i, at afdelingen skal spare 6,7 mio. kr. ud af et budget på 65 mio. kr.

“Sådan et brev fra overlægerne gør da indtryk på mig som leder, og jeg har virkelig stor forståelse for frustrationerne blandt overlægerne. Det er store besparelser, men omvendt er beslutningen om at afskedige to overlæger taget ud fra det faktum, at vores optageområde går fra seks til fire kommuner. Det giver færre patienter, og desuden mener jeg godt, at andre personalegrupper kan aflaste lægerne ved at overtage forskellige opgaver. Det kunne være ambulante kontroller af kronikere, som sygeplejerskerne godt kan håndtere og som også kan være den mest rationelle måde at lave arbejdet på. Samlet set kan jeg godt stå inde for den faglige kvalitet”, siger Jonas Manthorpe.

Han erkender, at afdelingen har problemer med at overholde ventetidsgarantier på både udredning, behandling og opfølgende kontroller.

“Vi har haft en periode efter især indførelsen af Sundhedsplatformen med længere ventetider, men det kan vi godt håndtere, når vi får sygeplejerskerne til at hjælpe med kontrollerne. Nu skal vi sammen på afdelingen kigge fremad, og så skal vi nok finde på fælles løsninger”, siger Jonas Manthorpe, der understreger, at afdelingen fortsat har ialt 10 pædiatriske speciallæger ansat.

Faktaboks

Fakta