Skip to main content

Breathing and tumour variations during curative radiotherapy for non-small cell lung cancer

Læge Trine Juhler-Nøttrup: Forf.s adresse: Grøndals Parkvej 92 st., DK-2720 Vanløse. E-mail: tjn@dadlnet.dk Forsvaret finder sted 8. november, kl. 14:00, Auditorium 2, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, København. Bedømmere: Hans von der Maase, Laura Dawson , Canada, og fysiker Marcel van Herk , Holland. Vejledere: Lena Specht , hospitalsfysiker Stine Korreman og Anders Pedersen .

2. nov. 2007
2 min.

Ph.d.-afhandlingen udgår fra Radioterapiklinikken, Finsencenteret, Rigshospitalet. Afhandlingen består af en oversigt samt to artikler.

Formålet med denne afhandling var at udforske intra- og interfraktionsvariationerne i åndedræt, samt variationer i lungesvulsters konfiguration under hele strålebehandlingsforløb for lungekræftpatienter. Hypotesen bag studiet var, at de undersøgte variationer var af en betydende størrelse, der skal inkluderes, når der tillægges margin til strålefelter.

Studiet indebar monitorering af 11 lungekræftpatienters åndedræt, dagligt over hele strålebehandlingsforløbet, samt tre åndedrætssynkroniserede CT-skanninger fordelt over behandlingsforløbet. Svulsternes positionsvariationer blev målt som 3D-forflytningsvektorer ud fra scanningssammenligninger på baggrund af knoglestrukturer og hudmarkeringer.

Inden for en fraktion var den mediane åndedrætsamplitude 4,0 mm, og den mediane variation af udåndingsniveauet var 1,6 mm. Over et helt strålebehandlingsforløb var den mediane amplitude på 6,1 mm, og udåndingsniveauet varierede mediant 14,8 mm. Den samlede bevægelse over et behandlingsforløb var mediant 15,2 mm (populationsvariationsbredde 5,5 mm-26,7 mm). Den mediane 3D-forflytningsvektor for lungesvulsterne var 5,3 mm og 8,1 mm for sammenligning udført på henholdsvis knoglestrukturer og hudmarkeringer. For svulsterne i mediastinum var vektorerne 5,6 mm og 5,3 mm. Middelreduktionen i lungesvulstvolumen fra den første til den sidste scanning var 19%, og 34% for svulsterne i mediastinum.

Studiet viste, at variationerne i åndedræt og svulstkonfiguration over et behandlingsforløb var af en betydende størrelse. På baggrund af denne viden er det klart, at en individuel tilpasset margin for strålebehandling, baseret på en planlægningssession, ikke kan gennemføres uden risiko for marginal underdosering af svulsten. Fremtidige studier må afgøre, hvordan brugen af gating og daglig billedvejledt strålebehandling kan føre til individuelt definerede marginer.