Skip to main content

Britisk YL-aftale efter års konflikt

Ny overenskomst afslutter fire års strid mellem britiske yngre læger og regeringen.
Strejkende yngre læger I London, 2016. Foto: dr. Cathy Carter
Strejkende yngre læger I London, 2016. Foto: dr. Cathy Carter

Klaus Larsen, kll@dadl.dk

27. jun. 2019
2 min.

Med overvældende flertal har de yngre læger i den britiske lægeforening BMA stemt for en aftale om at ændre deres overenskomst med det offentlige sundhedsvæsen, National Health Service (NHS).

Aftalen betyder, at 39.000 læger under videreuddannelse vil få en årlig lønstigning på 2 pct. i de næste fire år, at der sættes en øvre grænse for, hvor meget weekendarbejde, de kan pålægges samt en ny grænse for, hvor mange på hinanden følgende 13-timers vagter, lægerne kan påtage sig.

Ifølge aftalen skal der desuden i de næste fire år investeres ekstra 90 millioner £ (747 mio kr.) i NHS

Aftalen kommer, efter en årelang strid mellem de yngre læger og tidligere sundhedsminister Jeremy Hunt (kons.), som i 2015-16 førte til en række omfattende lægestrejker. Striden blev udløst, efter at Hunt ensidigt ophævede de hidtidige aftaler.

Selv om 82 pct. af de afgivne stemmer støttede aftalen, var deltagelsen meget lav. Godt 41.000 yngre læger og medicinstuderende på sidste del var stemmeberettigede, men det var kun 11.588 (26 pct.), der stemte. Heraf var der 9.449 ja-stemmer, mens 2.139 stemte imod.

Aftalen møder dog også kritik fra Doctors’ Association UK (DAUK) – en uafhængig sammenslutning, der arbejder for at forbedre forholdene for NHS-ansatte yngre læger. DAUK mener, at aftalen er ”dårlig for hårdt arbejdende yngre læger, med dens beskedne økonomiske forbedringer, der stort ses spises op af inflationen, en langstrakt implementeringsfase og kontraktlige smuthuller”.

Aftalen ventes at træde i kraft fra næste uge, når de yngre lægers repræsentanter i BMA mødes for at godkende afstemningsresultatet.