Skip to main content

Business As Usual

formand for lægeforeningen Yves Sales

12. mar. 2010
3 min.

Et formandsskifte i utide er aldrig praktisk. Jens Winther Jensen har været denne forening er god formand, og han bliver svær at efterfølge. Men når nu, det skal være, så kan jeg love, at jeg vil gøre mit yderste for, at det bliver så meget business as usual som muligt for Lægeforeningen, indtil vi på Lægemødet i slutningen af april har fundet en mere langsigtet løsning på formandsposten. Vores samarbejdspartnere kan regne med os, og hverken politikere eller offentligheden skal tro, at vi går i flyverskjul.

Vi skal i de kommende måneder arbejde med nogle vigtige emner på den politiske scene her og nu, og vi skal forberede de temaer, som vi lægger frem for repræsentantskabet i Kolding 23. og 24. april. Til de første hører bl.a. den endelige udformning af et nyt patientklagesystem med et patientombud, som regeringen nu har fremlagt forslag om. Det gælder også udmøntningen af den handlingsplan for det psykiatriske område, som sundhedsministeren har præsenteret. Det gælder ikke mindst det akutte område, hvor der nu foreligger et forslag fra Danske Regioner til fremtidens sammenhængende akutsystem og en omfattende analyse af vagtlægesystemet fra Sundhedsstyrelsen.

Der kommer desuden i løbet af foråret en analyse fra Dansk Medicinsk selskab om snitfladen mellem almen praksis og akutberedskabet, der kommer en analyse om udenlandske erfaringer med lægevagten, som Lægeforeningen og PLO har bestilt, og endelig kommer regeringens udvalg om det præhospitale akutberedskab med sin betænkning. Den kan forhåbentligt danne basis for en masterplan for det danske akutberedskab. Vi skal medvirke til, at regeringen og de faglige miljøer får ro til at gøre arbejdet færdigt, så reformen af det akutte område ikke bliver styret af pressehetz og hovsa-løsninger.

Det er nogle af de samme emner, som kommer til at præge Lægemødet. Det gælder temaet om det sammenhængende sundhedsvæsen og planerne for det akutte område, der bliver lagt frem til debat for repræsentantskabet. Indholdet kender vi af gode grunde ikke endnu. Det gælder også det psykiatriske område, hvor vi sammen med de faglige miljøer er ved at formulere Lægeforeningens psykiatripolitik, en samlet beskrivelse af, hvad der er god psykiatrisk behandling i det danske sundhedsvæsen år 2010 og, hvad det kræver af ressourcer. Vi ønsker at lægge en opdateret udgave af vores lægemiddelpolitik og en revision af de etiske og kollegiale regler frem for repræsentantskabet. Vi vil sandsynligvis også tage temaet om klima og sundhed med på det kommende Lægemødet efter, at vi har haft COP 15 i København, og WMA har formuleret en politik på området i form af Delhi Deklarationen.

Vi har overvejelser om at gøre lægens deltagelse i kvalitetsarbejdet til et tema for Lægemøde 2010. Efter, vi har været meget fokuseret på rammerne for sundhedsvæsenet, såsom sygehus- og specialplanlægningen, organisering af akutberedskabet, patientklagesystem etc., så mener vi, det er tiden at se på indholdet, altså kvaliteten af det, der præsteres. Vi ved fra målinger, bl.a. NIP tallene, at det halter, og det er naturligt for Lægeforeningen at tage dette op. Det er os som læger, der kan gøre noget ved det og påvirke de rammer, som gør det muligt.