Skip to main content

Cytoreduktiv kirurgi og intraperitoneal kemoterapi ved kolorektal cancer

Ledende overlæge Anders Fischer

14. sep. 2007
4 min.

Peritoneal karcinose forekommer hos 10-15% af patienter med nydiagnosticeret kolorektal cancer og hos 20-50% af de patienter, hos hvem sygdommen har metastaseret. Peritoneum er den næsthyppigste lokalisation ved metastaseret kolorektal cancer, kun overgået af levermetastaser. Karcinose opstår ved udsæd fra tumorer, der har gennembrudt serosa, ved direkte spredning efter colonperforation, ved iatrogen tumorperforation og gennem spredning fra overskårne lymfebaner. Peritoneale metastaser forekommer således hyppigst i tilfælde med lokal avanceret sygdom. Peritoneal karcinose har stor klinisk betydning, da den ofte medfører ascites (30%) og ileus (20%). Standardbehandlingen har hidtil været systemisk palliativ kemoterapi, hvorved den mediane overlevelse er blevet forlænget med 7-12 måneder i forhold til det ubehandlede spontanforløb.

Inden for det seneste årti har man forsøgt en mere aggressiv behandlingsmetode i form af cytoreduktiv kirurgi kombineret med hypertermi og intraperitoneal kemoterapi. Sugarbaker [1] var blandt de første, der præsenterede princippet, som består i fjernelse af al makroskopisk sygdom gennem excision af peritoneum parietale og resektion af tumorbærende organer. Herefter gives intraperitoneal kemoterapi for at destruere residualt tumorvæv. Ved lokal frem for intravenøs kemoterapi kan der opnås en højere peritoneal vævskoncentration. Den mest anvendte metode har været intraoperativ administration af varm mitomycin (41°C) eller det mindre lokalirriterende oxaliplatin i 90 minutter.

I to fase II-undersøgelser [2, 3] er der opnået en femårs-overlevelse på 19-28% efter cytoreduktiv kirurgi kombineret med intraperitoneal kemoterapi. Femårsoverlevelsen i de tilfælde, hvor der er opnået komplet fjernelse af tumorvævet, angives fra 27% til 54%. I et nyt randomiseret hollandsk studie med 105 patienter [4], hvor standardbehandling med systemisk monokemoterapi med 5-fluoruracil (5-FU) og folininsyre blev sammenholdt med eksperimentel behandling i form af cytoreduktiv kirurgi, hypertermisk intraperitoneal kemoterapi med mitomycin og samme systemiske 5-FU- og folinsyreregimen, var der efter 22 måneders observation en overlevelse på 13 måneder på standardbehandling mod 22 måneder i det eksperimentelle regi. Med nye mere aggressive intravenøst givet kombinationskemoterapiregimener evt. kombineret med biologisk terapi kan der opnås lignende lange overlevelser, og det er derfor uvist, hvilket ekstrabidrag intraperitoneal kemoterapi vil give sammenlignet med disse regimener.

I det hollandske studie [4] var der i den eksperimentelle gruppe en behandlingsrelateret morbiditet på 30% og en mortalitet på 8%. Aggressiv intraperitoneal behandling har således en høj omkostning for patienten, og det er derfor vigtigt, at der i et nyt arbejde fra USA [5] er påvist en forbedret livskva-litet, reducerede smerter efter 12 måneder og forbedret funktionsniveau. Dette arbejde er dog ikke en sammenlignede undersøgelse, og det er uvist, om resultatet er bedre end det, der kan opnås ved systemisk kemoterapi alene.

Emnet har stor interesse, hvilket afspejles i 15 nye publi-kationer (PubMed) om emnet alene i de første to måneder af 2007. Det er derfor prisværdigt, at Iversen et al i dette nummer af Ugeskriftet annoncerer dansk engagement inden for om-rådet. Behandlingen bør indtil videre foregå protokolleret, og der må tages initiativ til at registrere resultaterne i den na-tionale database under Danish Colorectal Cancer Group (DCCG).

I behandlingen af kolorektal cancer er der gennem de seneste år gennemført en række initiativer, som har forbedret overlevelsen ved sygdommen. Blandt disse kan nævnes screening, total mesorektal excision (TME) for rectumcancer i kombination med præoperativ strålebehandling og kemoterapi, adjuverende kombinationskemoterapi for coloncancer og multidisciplinær onkologisk og kirurgisk behandling af lever- og lungemetastaser. Tiden må vise, om cytoreduktiv kirurgi og hyperterm intraperitoneal kemoterapi vil kunne blive et nyt tilbud i behandlingen af denne hyppige cancersygdom.Korrespondance: Anders Fischer, Kirurgisk Afdeling D, Gentofte Hospital, DK-2900 Hellerup. E-mail: anfi@geh.regionh.dk

Interessekonflikter: Ingen angivet


Referencer

  1. Sugarbaker PH. Colorectal carcinomatosis: a new oncologic frontier. Curr Opin Oncol 2005;17:397-9.
  2. Culliford ATT, Brooks AD, Sharma S et al. Surgical debulking and intra-peritoneal chemotherapy for established peritoneal metastasis from colon and appendix cancer. Ann Surg Oncol 2001;8:787-95.
  3. Verwaal VJ, van Ruth S, Witkamp A et al. Long-term survival of peritoneal carcinomatosis of colorectal origin. Ann Surg Oncol 2005;12:65-71.
  4. Verwaal VJ, van Ruth S, de Bree E et al. Randomized trial of cytoreduction and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy versus systemic chemotherapy and palliative surgery in patients with peritoneal carcinomatosis of colorectal cancer. J Clin Oncol 2003;21:3737-43.
  5. McQuellon RP, Danhauer SC, Russell GB et al. Monitoring health outcomes following cytoreductive surgery plus intraperitoneal hyperthermic chemotherapy for peritoneal carcinomatosis. Ann Surg Oncol 2007;14:1105-13.