Skip to main content

DANBIO, Dansk Reumatologisk Database, resumé af årsrapport 2019

Indikatorresultaterne viser en betydelig spredning både på tværs af de forskellige regioner og imellem de enkelte afdelinger. Kendetegnet for de afdelinger, hvor indikatoropfyldelsen er høj, er tilstedeværelsen af et betydeligt tværfagligt samarbejde omkring DANBIO.

Styregruppen: Merete Lund Hetland (formand) Bente Glintborg Mette Yde Matthiesen Jens Kristian Pedersen Mette Holland-Fischer Thomas Adelsten Emil Barner Dalgaard Michael Sejer Hansen Annette Schlemmer Jette Agerbo Connie Ziegler Katja Løngaard Elisabeth Svensson Rune Bjerg Hansen Dorte Vendelbo Jensen (leder DANBIO sekretariat). Interessekonflikter: En række firmaer bidrager til DANBIO's drift og udvikling via sponsorater de har ingen indflydelse på databasens arbejde.

10. nov. 2020
3 min.

DANBIO har til formål at registrere kvalitetsdata på alle patienter med leddegigt uanset hvilken behandling patienterne modtager, og i 2015 blev dette udvidet til også at omfatte patienter med rygsøjlegigt. De to sæt kvalitetsindikatorer for henholdsvis leddegigt- og rygsøjlegigtpatienter har gennemgået en opdatering og anvendes i denne årsrapport for anden gang – og de tilhørende standarder/kvalitetsmål for første gang. Indikatorsættene er udarbejdet af Udvalget for Nationale behandlingsvejledninger (NBV) [1, 2] under Dansk Reumatologisk Selskab. Indikatorerne skal således afspejle en minimumsstandard for den gode patientbehandling og -opfølgning ved de danske reumatologiske afdelinger og i speciallægepraksisklinikker. Standarderne repræsenterer et kvalitetsmål, der tilstræbes opnået ved forbedring i den enkelte afdeling/klinik over tid.

Indikatorresultaterne for år 2019 viser en betydelig spredning både på tværs af de forskellige regioner og imellem de enkelte afdelinger. Mange afdelinger har resultater, der næsten opfylder standarderne, og ganske få afdelinger opfylder de fleste – sidstnævnte gælder for leddegigt i Sønderborg, Silkeborg og Hjørring. Kendetegnet for de afdelinger, hvor indikatoropfyldelsen er høj, er tilstedeværelsen af et betydeligt tværfagligt samarbejde omkring DANBIO. Her bidrager læger, sekretærer, og sygeplejersker på lige fod med forskellige specifikke opgaver. Imidlertid er der også enkelte afdelinger, hvor der må gøres en særlig og prioriteret indsats, for at sikre en bedre indikatoropfyldelse og kvalitet, dette gælder særligt afdelinger i Region Sjælland. DANBIO arbejder via et tværfagligt årsrapportmøde med at kvalitetsudvikle via læring fra afdelinger med høj opfyldelse; en vigtig del er også at diskutere mulige årsager til indikatoropfyldelse, med input fra de enkelte afdelinger.

En række generelle forhold antages at kunne påvirke opfyldelsen af indikatorerne. Mange afdelinger har udtrykt, at der er utilstrækkelige ressourcer til at sikre, at det gode patientforløb også inkluderer registrering af kvalitetsdata i hverdagen. De enkelte afdelinger/klinikker/regioner opfordres til lokalt at klarlægge årsagerne til den manglende registrering specielt med henblik på, hvorvidt kapacitetsproblemer eller andre forhold af potentiel betydning for optimal behandling af patienter gør sig gældende. Helt konkret foreslås derfor, at der gennemføres audits på de afdelinger, hvor indikatorresultaterne kalder på forbedring. Der kan så tages de nødvendige initiativer ved f.eks. at indføre nye arbejdsgange. I opfølgende audits kan det så konstateres, om indikatorresultaterne er blevet forbedret, og om der er behov for yderligere initiativer. Udvikling og efterlevelse af forløbsbeskrivelser på afdelingerne er vigtige redskaber til forbedring af kvaliteten. Videre bør der arbejdes med en lokal oprydning i databasen f.eks. af afsluttede patienter, dette vil bidrage til et mere korrekt billede af kvaliteten.

DANBIO databasen har været godkendt som national kvalitetsdatabase siden 2006. Det er bred opbakning til at registrere patienterne – og med mere end 22.500 leddegigtpatienter og 5.000 rygsøjlegigtpatienter er DANBIO en af verdens største kliniske kvalitetsdatabaser inden for inflammatoriske gigtsygdomme.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af DANBIO's sekretariat og RKKP Videncenter sammen med styregruppen for DANBIO. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk

Referencer

Referencer

  1. Dansk Reumatologisk Selskab. National behandlingsvejledning (NBV): Reumatoid artritis. https://danbio-online.dk/vejledning/nationale-behandlingsvejledninger-nbv/ra-behandlingsvejledning-drs/view (19. okt 2020).

  2. Dansk Reumatologisk Selskab. National behandlingsvejledning (NBV): Aksial spondylartrit. https://danbio-online.dk/vejledning/nationale-behandlingsvejledninger-nbv/axspa-behandlingsvejledning-drs/view (19. okt 2020).