Skip to main content

Danish guidelines for hematuria in children

Dansk Pædiatrisk Selskabs nefro-urologi-udvalg Overlæge Dina Cortes E-mail:dinacortes@hotmail.com Overlæge Malgorzata P. Wason Afdelingslæge Ida Maria Schmidt Overlæge Henning L. Olsen Overlæge Søren Rittig

23. okt. 2009
1 min.

Nefro-urologi-udvalget under Dansk Pædiatrisk Selskab har i samarbejde med Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Børneurologisk Selskab, Dansk Urologisk Selskab og Dansk Nefrologisk Selskab udarbejdet en klaringsrapport om hæmaturi hos børn. Den er nu at finde på hjemmesiden for Ugeskrift for Læger under klaringsrapporter [1].

Det er vores ønske, at der skal gælde landsdækkende retningslinjer for børn med hæmaturi. Det er betydningsfuldt at have sådanne retningslinjer, da det drejer sig om temmelig mange børn, og da der ofte er stor usikkerhed om, hvordan disse børn bedst udredes. Udredningen af børn med hæmaturi afviger noget fra udredningen af voksne med hæmaturi, da der hos børn kun ekstremt sjældent er debutsymptom på en malign lidelse. Desuden har børn af fysiologiske årsager først mikroskopisk hæmaturi ved påvisning af flere erytrocytter pr. synsfelt end voksne. Ved mikroskopi drejer det sig om fem erytrocytter pr. synsfelt hos børn, hvorimod voksne har grænsen tre erytrocytter pr. synsfelt.

Referencer

  1. Wason MP, Cortes D, Schmidt IM et al. Klaringsrapport om hæmaturi hos børn. www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UGESKRIFT_FOR_LAEGER/KLINISKE_VAERKTOEJER/KLARINGSRAPPORTER/