Skip to main content

Danmark bliver indhentet på sundhed

Kåre Kildall Rysgaard, kaare@analystik.dk

31. mar. 2014
1 min.

En række lande i OECD har øget sundhedsudgifterne mere end Danmark i de seneste år. Fra 2000 til 2009 steg sundhedsudgifterne i Danmark med 3,6 pct. pr. år, mens gennemsnittet for OECD var 4,7 pct. I 1970’erne var Danmark et af de lande i OECD, der brugte flest penge på sundhed i forhold til BNP, men nu har Danmark en placering som nummer 19, hvis man ser på rene sundhedsudgifter fraregnet udgifter til hjemmehjælp, forklarer Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi på Aarhus Universitet. »De danske amter og nu regioner har så effektivt styret sundhedsudgifterne, at man selv som økonom somme tider spørger sig selv, om danskerne får adgang til den nyeste teknologi og behandling, siger han. Ser man på sundhedsudgifter pr. indbygger, lå Danmark som nummer 14 i OECD i 2011.

Kilde: OECD Better Life Index 2013. Læs mere på nettet: kortlink.dk/dye6

Læs også Jes Søgaards kommentar på side 582 i Ugeskrift for Læger 6/2014.

Tallene for de fleste lande gælder 2012. Der kan være nyere nationale tal.