Skip to main content

Danmark er ikke immunt for mæslinger

Statens Serum Institut (SSI) er ikke bekymret over de enkelte tilfælde af mæslinger i Danmark, der foreløbig er indberettet i år. Det betyder dog ikke, at danskerne er immune over for et større udbrud, og derfor bør den lave vaccinationsrate bekymre, mener SSI.

Klaus Larsen kll@dadl.dk
Freja Kierstein Johansen fkj@dadl.dk

16. mar. 2015
5 min.

”Vaccinationsprocenten i Danmark er foruroligende lav”, siger afdelingslæge ved Statens Serum Institut, Peter Henrik Andersen.

I dag ligger vaccinationsprocenten for børn født i 2010 omkring 90 pct. for den første MFR-vaccination og 82-83 pct. for den anden. For at eliminere mæslinger skal 95 pct. af befolkningen være vaccineret.

”Derfor kan vi ikke afskrive muligheden af større mæslingeudbrud, hvor virus kommer ind i landet med danske udlandsrejsende eller tilrejsende udefra,” siger Peter Henrik Andersen.

Få tilfælde - ikke grund til bekymring

I disse uger har debatten om mæslingevaccinen fået alt, hvad den kan trække i medierne – og så lidt til, mener Peter Henrik Andersen.

”Indtil nu er der trods alt kun to bekræftede tilfælde i det aktuelle udbrud i Danmark,” siger han med henvisning til, at der i 2013 og 2014 var hhv. 17 og 27 tilfælde om året.

Når debatten er blusset op i Danmark, skal det derfor ses på baggrund af et større udbrud i januar i USA, som førte til en ideologisk farvet, politisk vaccinationsdebat, og et endnu mere massivt udbrud i Berlin.

Indtil nu er der trods alt kun to bekræftede tilfælde i det aktuelle udbrud i Danmark Peter Henrik Andersen, afdelingslæge, Statens Serum Institut

”Danske medier samlede debatten op – og da der så faktisk kom et mindre udbrud i Danmark, var bålet allerede tændt. Men der er altså ikke tale om nogen stor risiko for at få mæslinger i Danmark i øjeblikket,” fastslår Peter Henrik Andersen.

De foreløbig to tilfælde, som er indberettet i Danmark i år, giver altså ikke grund til bekymring. Det gør imidlertid den kendsgerning, at der er for få børn, der bliver vaccineret. Ikke mindst i lyset af, at virus ikke kender landegrænser.

Smitte uden grænser

Statens Serum Institut (SSI) har sporet virusset bag dette udbrud til Sverige og oplyser i øvrigt, at det er identisk med det virus, som foreløbig har været årsag til en regulær mæslingeepidemi i Berlin. Her var indtil sidste fredag 724 smittede, og foreløbig er et barn under et år død.

Der er desuden konstateret lokale mæslingeudbrud blandt uvaccinerede flygtninge i asylcentre i andre tyske byer.

WHO og Danmark har i en årrække arbejdet på at eliminere mæslinger som folkesundhedsproblem.

”Målsætningen var, at mæslinger skulle være elimineret i WHO’s Europa-region ved udgangen af 2015. I praksis betyder det, at sygdommen skulle være så sjælden, at der kun kunne forekomme meget begrænsede udbrud,” siger Peter Henrik Andersen.

Men trods alt har SSI også en glædelig nyhed: Instituttet har registreret en lille stigning i vaccinationstilslutningen fra 2013 til 2014. Det skyldes, at SSI i maj sidste år – takket være satspuljemidler – kunne skrive ud til alle forældre, hvis børn er fyldt to, seks et halvt og 14 år, og som mangler en vaccine.

”Det har faktisk givet en stigning i tilslutningen på et par procentpoint,” siger Peter Henrik Andersen, som derfor håber, at satspuljebevillingen bliver til permanente midler. Han peger på, at en supplerende mulighed kunne være et sms-baseret system.

Opsøgning – men uden tvang

Blandt Folketingets sundhedsordførere er der ikke opbakning til at skride til tvang. Socialdemokraternes Flemming Møller Mortensen mener, at der er behov for mere oplysning, både til børnefamilier og til voksne, der ikke er vaccinerede :

”Fællesskabet lider meget under, at der er nogen, der ikke bliver vaccineret. Vi har dog ikke drøftet tvang og går heller ikke ind for det”, siger Flemming Møller Mortensen

”Jeg vil meget hellere, at forældrene kan forstå, at det ikke kun er deres egne børn, det går ud over, hvis vaccinen fravælges”.

Fakta

Fakta

Venstres sundhedsordfører, Jane Heitmann, går heller ikke ind for obligatorisk vaccine: ”Vi har ikke en epidemi i Danmark endnu. Derfor synes jeg ikke, det er nødvendigt med så voldsomme indgreb – vi skal ikke skræmme eller true forældre”, siger Jane Heitmann (V), der hellere vil gå oplysningsvejen:

”Det vigtigste er, at forældre har en viden om fordele og ulemper ved mæslinger og ved vaccinen, så de kan tage et begrundet valg. Her er det lægernes ansvar at informere, og de kan godt blive lidt skarpere i deres oplysning”, siger hun.

Det er SF’s ordfører Özlem Cekic enig i: At gøre vaccinen lovpligtig vil i hendes optik være ”en kæmpe overreaktion”. Hun mener dog, at familiens læge gerne må blande sig:

”Vi ønsker, at de familier, der vælger vaccinen fra, bliver ringet op af sygeplejersker i egen lægepraksis”, siger hun.

”Forældrene skal her oplyses om fordele og ulemper, men også blive spurgt om, hvorfor de ikke lader deres børn vaccinere. På den måde kan man kortlægge, hvorfor forældre fravælger det, så vi kan handle på det. Vi ønsker, at det skal være en opringning og ikke bare en besked fra Sundhedsstyrelsen”, siger Özlem Cekic.