Content area

|

Dansk Hjertesvigtdatabase – Resumé af årsrapport 2020

Indikatorresultaterne indikerer høj kvalitet i behandlingen af hjertesvigt, om end der ønskes større opmærksomhed på iværksættelse af den livsforlængende medicinske behandling.
Forfatter(e)
Styregruppens medlemmer: Kenneth Egstrup, Inge Schjødt, Christina Karlson, Christian Axel Bang, Mikael Kjær Poulsen, Henrik Wiggers, Brian Bridal Løgstrup, Søren Vraa, Gunnar Gislason, Olav Vendelboe Nielsen, Morten Schou, Palle Mark Christensen, Inge-Lise Knøfler, Barbara Brocki, Søren Lund Kristensen, Trine Klindt, Keld Thorlund Jensen, Meichel Sylvester Dardy, Anne Nakano, Carsten Agger og Inge Øster. Interessekonflikter: ingen

Formålet med Dansk Hjertesvigtdatabase er at forbedre kvaliteten i behandlingen af alle patienter med hjertesvigt i Danmark. Årsrapporten 2020 indeholder 3.188 patientforløb fra perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020. Der fremgår betydelig variation i antallet af indrapporterede patienter: fra 34 pr. 100.000 indbyggere i Region Hovedstaden til 94 pr. 100.000 indbyggere i Region Nordjylland. Dette kan skyldes flere forhold, hvor særligt manglende indberetning fra flere afdelinger vejer tungt.

Databasens indikatorer afspejler forløbet for patienter med incident hjertesvigt: Procesindikatorer monitorerer processerne for behandling, og resultatindikatorer anvendes som et estimat for effekten af behandlingerne. Desuden monitoreres fastholdelsen af behandlingen og yderligere udredning et år efter første indlæggelse eller første ambulante forløb.

I forbindelse med diagnosticering og vurdering af sygdommens sværhedsgrad opfyldte alle afdelinger i landet de fastsatte standarder for kvalitet ift. ekkokardiografi og NYHA-klassifikation. Anderledes stod det til ift. andelen af patienter, der opstartede livsforlængende medicinsk behandling (betablokker og aldosteronantagonist) inden for 12 uger efter den primære indlæggelse eller ambulante kontakt. Region Sjælland opfyldte som den eneste region ikke de fastsatte standarder. Styregruppen anbefaler en større opmærksomhed på disse forhold, da den medicinske behandling er essentiel, jf. den nationale behandlingsvejledning fra Dansk Cardiologisk Selskab.

Patienter med incident hjertesvigt anbefales rehabilitering bl.a. i form af undervisning i sygdommen og fysisk træning. Databasen monitorerer begge forhold. På alle afdelinger påbegyndte mindst 80% af patienterne et undervisningsforløb, hvilket opfyldte den fastsatte standard. For fysisk træning var billedet et andet: Afdelingerne havde en betydelig variation i andel af patienter henvist til fysisk træning (7-85%). Det er overvejende afdelinger i Region Hovedstaden, der anbefales at øge fokus på fysisk træning til patienter med hjertesvigt.

Den generelt høje kvalitet i behandlingen af hjertesvigt afspejles i, at risikoen for at blive indlagt akut og uplanlagt efter første kontakt har ligget stabilt i de seneste ti år. 7% af patienterne med incident hjertesvigt blev indlagt inden for 30 dage efter den første kontakt. Andelen var 10% for de indlagte patienter og 5% for de ambulante patienter. Etårsmortaliteten for de indlagte har været faldende gennem en årsrække: Henholdsvis 15% af de indlagte og 6% af de ambulante patienter dør inden for et år efter den første kontakt.

Resultaterne fra årsrapporten 2020 viste, at et år efter første kontakt var fastholdelsen af den medicinske behandling god. Desuden havde 83% af patienterne fået gentaget ekkokardiografi, hvilket også er tilfredsstillende. Over halvdelen af patienterne var blevet henvist til iskæmiudredning efter diagnosticeringen – dog med en forskel mellem afdelingerne på 36-69%. Styregruppen anbefaler iskæmiudredning til mindst 30% af patienterne, som ikke er udredt i det seneste år op til den første kontakt.

Mange patienter kunne afsluttes fra sygehus og gå til kontroller i almen praksis. Med henblik på at understøtte et sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer har Danske Regioner og almen praksis indgået aftale om, at almen praksis inkluderes i databasen. Det er forventningen, at almen praksis starter indberetning til databasen i løbet af 2021.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP's Videncenter og styregruppen for Dansk Hjertesvigtdatabase. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk 

» PRINT RESUME 

Blad nummer: 

Right side

af Sven Refslund Poulsen | 15/05
5 kommentarer
af Torben Mahneke | 14/05
2 kommentarer
af Jacob Nielsen | 14/05
5 kommentarer
af Thomas Tagmose Thomsen | 13/05
1 Kommentar
af Bjarne Bøgelund-Andersen | 11/05
1 Kommentar
af Thomas Edgar Lauritzen | 09/05
2 kommentarer
af Regitze Videbæk | 07/05
2 kommentarer
af Hanne Levisen Dalsgaard | 06/05
1 Kommentar