Skip to main content

Dansk kræftbehandling er i kraftig bedring

Billedet er ved at vende. Femårsoverlevelsen efter
kræft er på 12 år blevet omkring 25 procent bedre,
viser tal fra DMCG.

Anne Steenberger, as@dadl.dk

2. feb. 2015
3 min.

KRÆFTBEHANDLING  Overlevelsen efter kræft er blevet betydeligt bedre. Det viser tal for fire kræftområder, som DMCG (De Multidisciplinære Cancer Grupper) lagde frem på en konference om kræft på Christiansborg i sidste uge.

»Nu kan vi for første gang se på tallene, at vores behandling er god, også i sammenligning med udlandet,« siger formanden for DMCG, Michael Borre.

Over de sidste 20 år er antallet af kræftdødsfald faldet med 15 procent. Hvor der i 1995 blev registreret 303 kræftdødsfald per 100.000 indbyggere, var det i 2013 faldet til 251.

DMCG har i en rapport samlet data på fire kræftområder – som alle viser, at behandlingen er forbedret. Flere er i live fem år efter behandlingen for kræft. Samlet viser de en femårsoverlevelse som er steget med 25 pct.

Femårs-overlevelsen efter æggestokkræft er siden 1995 steget fra 34 pct. til 37 pct. »Dermed er vi på niveau med nogle af de lande, vi normalt sammenligner os med,« sagde overlæge Erik Jakobsen, lungeafdelingen, OUH og medlem af DMCG, på konferencen.

For kræft i tyktarmen er der en stigning i femårsoverlevelsen fra 58 pct.
til 63 pct. i samme periode. Behandlingen for endetarmskræft kan også fremvise positive resultater – her er stignin-
gen i femårsoverlevelsen fra 59 pct til 65 pct. Brystkræftbehandlingen er forbedret, så femårsoverlevelsens er steget fra 82 pct til 88 pct. Lungekræft har en dårlig prognose, men også her er der registreret en stigning i femårsoverlevelsen, fra 12 pct. i 2000 til 15 pct. i 2012. »Vi er hermed på niveau med andre nordiske lande på dette
område,« konstaterede Erik Jakobsen.

Kræftplanerne har virket

Der er flere årsager til de forbedrede tal, men det er initiativer, der i høj grad kan henføres til de tre kræftplaner. Professor Jens Overgaard, Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitet, opsummerede:

»Danmark har den største strålekapacitet i hele verden. Vores multidisciplinære grupper – DMCG – er enestående og fantastiske. Vi har kræftpakkerne, som fire ud af fem patienter bliver behandlet inden for.«

Flere af talerne på konferencen konstaterede, at den danske kræftbehandling på nogle områder er blevet trendsættende, således at de kommer til Danmark for at se, hvordan vi gør.

Kræftbehandlingen kan blive bedre på en række områder og regeringen har i efteråret sat 1, 1 milliard kroner af til det formål. De skal bl.a. gå til en forbedret diagnostik, for kræftbehandlingen kommer stadig for sent i gang i Danmark – fordi den opdages for sent. Også komorbiditet er en stor udfordring for bedre overlevelse efter kræft.

Konferencen var arrangeret af Kræftens Bekæmpelse og DMCG.

Rapport: DMCG.dk Benchmarking Consortium. Rapport om canceroverlevelse i Danmark 1995-2012.