Skip to main content

Dansk lægemiddelforskning har verdensklasse

Lars Igum Rasmussen, lar@dadl.dk
19. nov. 2010
02 min

Danmark er det land i verden, der har flest kliniske studier målt på indbyggertal. Kun Schweiz og Luxembourg får udstedt flere patenter på lægemiddelområdet end Danmark. Og danske lægemiddelforskere er næstmest citerede i forhold til alle andre OECD-lande.

Det viser Forsknings- og Innovationsstyrelsens kortlægning, der for første gang har givet et samlet overblik over lægemiddelforskningen i Danmark.

»Det glæder mig, at vi er så stærke på lægemiddelforskning«, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K).

Fra globaliseringspuljen er der netop afsat 105 millioner kroner i 2011 til strategisk forskning i sundhed, miljøfaktorer og velfærdsteknologi.

Rapporten fastslår, at danske forskere er internationalt orienteret: 70 procent af de danske videnskabelige publikationer inden for lægemiddelområdet er skrevet i samarbejde med udenlandske forskere - i modsætning til kun 55 procent for dansk forskning samlet set.

Desuden er 12 procent af de danske lægemiddelpublikationer skrevet i samarbejde mellem offentlige og private parter.

Lægemidler er Danmarks største eksportvare. I 2010 voksede eksporten 20 procent i første halvår, og den ventes at runde 50 milliarder kroner.

Ifølge indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) har Danmark et godt udgangspunkt, men »vi må ikke hvile på laurbærrene«. Derfor har han netop fremlagt den nye vækststrategi Sund Vækst.

»Der er ingen tvivl om, at vores internationale førerposition er under pres især fra Asien. Det vil være skidt for Danmark, hvis de videnstunge arbejdspladser fra sundhedsindustrien flytter ud af landet. Derfor er der behov for politiske initiativer, og derfor handler vi nu«, siger han.

Omdrejningspunktet er, at omkring 12 milliarder kroner fra investeringer i nye supersygehuse skal gå til nyt udstyr og teknologi, og det medfører ifølge ministeren en hidtil uset chance for offentligt-privat samarbejde til gavn for dansk industri. Og så skal vilkårene for medicinforsøg i Danmark forbedres, ligesom reglerne for kliniske forsøg skal forenkles, og bureaukratiet skal lettes for industrien.

Læs hele kortlægningen på www.fi.dk

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen