Content area

|

Dansk Traumeregister – Resumé af årsrapport 2018

Dansk Traumeregister indeholder alle danske patienter modtaget på landets fire højt specialiserede traumecentre indberettet via LPR. Indeværende kvalitetsartikel beskriver resultaterne af databasens anden årsrapport udgivet i 2019.
Forfatter(e)
Styregruppens medlemmer Morten Schultz Larsen, Henrik Grønborg, John Kloth Petersen, Rasmus Jørgensen, Frank Farsø, Jacob Steinmetz, Jeppe Barckmann, Jan Krog, Hans Kirkegaard, Christian Svane, Søren Steemann Rudolf, Jens Lauritsen, Lonnie Froberg, Marianne Toftegaard, Anne-Kirstine Dyrvig, Henrik Nielsen og Anette Weis. Interessekonflikter: ingen

Årsrapporten for 2018 er databasens anden årsrapport med data fra landets fire højtspecialiserede traumecentre.

Der blev i perioden identificeret i alt 2.405 patienter nationalt, som var modtaget af traumehold og registreret i Landspatientregisteret (LPR) med procedurekoden for traumemodtagelse, BWST1F.

Der er foretaget validering af databasen i 2016, som viste en god overensstemmelse mellem data fra traumecentrenes driftssystemer og LPR-indberetningerne. Således er der grundlag for at antage, at procedurekoden anvendes efter hensigten.

Anvendelsen af LPR som eneste datakilde byder på både fordele og ulemper. Fordelene er, man undgår dobbeltregistrering, og at der er umiddelbar adgang til data fra alle centre. Ulemperne er, databasen er underlagt beslutninger truffet i andre sammenhænge, eksempelvis medfører indførelsen af LPR3, at der i øjeblikket ikke leveres data til databasen. Hertil kommer, at afhængigheden til LPR indtil videre har givet datamæssige restriktioner, der har forhindret, at data for skadernes alvorlighed og justeret mortalitet for patienterne på de enkelte sygehuse kunne udgives i rapporten, selvom disse data findes på alle fire traumecentre.

Generelt er kvaliteten af behandlingen til traumepatienter modtaget på level 1-traumecentrene god. Standarden er opfyldt for alle centre mht. indlæggelser < 24 timer (indikator 1), CT-skanning indenfor to timer for de patienter, der CT-skannes (indikator 5a), samt nationalt for patienter med hovedtraume som CT-skannes (indikator 5b). To af regionerne opfyldte ikke standarden for indikator 5b, men der er tale om meget små tal, hvorfor der er stor statistisk usikkerhed omkring resultatet.

Kun for en enkelt indikator med fastsat standard, er standarden ikke opfyldt i perioden. Det drejer sig om den tid der går, fra en patient indlægges på et akutsygehus, og til vedkommende indlægges på traumecenter. Det vil sige for patienter, der flyttes, går der > 240 minutter fra ankomst til første sygehus til ankomst på traumecenter (indikator 7c). Indikatoren tager dog ikke højde for bevidst og fagligt forsvarlig forsinkelse af overflytningen.

Udviklingen af databasen i den følgende periode vil bestå af indførelse af mulighed for registrering af skadernes alvorlighed vha. Abbreviated Injury Scale (AIS)/Injury Severity Score (ISS)-scorer i databasen via LPR, inklusion af akutsygehusene i databasen og dens afrapportering samt udarbejdelse af en dokumentalistrapport til afdækning af evidensen bag indikatorsættet.

Registrering af AIS- og ISS-scorer vil betyde, det bliver muligt at justere mortalitetsanalyserne på alvorligheden af traumet og dermed se, om der er en forskel i mortaliteten, som kan tilskrives behandlingskvaliteten på de fire traumecentre, ligesom det giver mulighed for internationale sammenligninger.

Akutsygehuse anvender allerede i nogen grad procedurekoden for traumemodtagelse, og kan, når dette bliver gjort systematisk, indgå i databasen uden behov for yderligere dataindsamling end den, der foregår automatisk via LPR. Dette vil øge databasens population betydeligt, ligesom det vil facilitere sammenligninger og videndeling på tværs af akutsygehuse.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP Videncenter og formand af Dansk Traumeregister i samarbejde med styregruppen for Dansk Traumeregister. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk

Right side

af Eva Bjerre Søndergaard | 30/11
4 kommentarer
af Ulla Hørding | 30/11
2 kommentarer
af Hans Petter Hougen | 29/11
2 kommentarer
af Thorkil Poulsen | 29/11
1 Kommentar
af Erik Sloth | 22/11
1 Kommentar
af Frank Bang Nissen | 21/11
3 kommentarer