Skip to main content

Danske virksomheder tænker radikalt

Journalist Bjarne Winther, bw@wintherkom.dk

15. sep. 2008
4 min.

»Vores mål er at reducere virksomhedens CO2-emissioner med ti procent i absolutte tal i perioden 2004-2014. For at det kan lykkes, har vi været nødt til at tænke radikalt«, siger Lise Kingo, koncerndirektør i Novo Nordisk, medlem af direktionen og ansvarlig for virksomhedens klimastrategi. Novo Nordisk har sat sig et ambitiøst mål - og virksomheden har tænkt radikalt. Mange års erfaring med miljøstyring har ført til erkendelsen af, at forudsætningen for at nå et så ambitiøst mål er, at der satses på en ny energiform, der ikke genererer CO2. Det har ført til en partnerskabsaftale med Dong Energy om levering af vindmølleenergi over de næste 20 år. Aftalen, der blev underskrevet i maj 2007, forudsætter, at energikonsulenter fra Dong skal arbejde på Novo Nordisks fabrikker med at identificere energibesparelser ned i mindste detalje. De penge, Novo Nordisk sparer på den konto, skal så til gengæld investeres i Dong Energys nye vindmøllepark i Skagerak, Hornsrev 2.

Novo Nordisk har produktion over hele verden. Men virksomhedens basisproduktion foregår i Danmark, primært i Kalundborg, og det betyder, at 85 procent af virksomhedens CO2-udledninger sker her i landet. Virksomheden forventer, at alle dens produktionsfaciliteter herhjemme udelukkende vil blive drevet med vindenergi i 2014. De første spadestik til vindmølleparken blev taget i foråret 2008, og det forventes, at leveringen herfra vil være 100 procent i 2010.

»En tiprocentsreduktion på CO2-udledning over ti år i takt med en stærkt stigende produktion kræver radikale ændringer i en virksomhed«, siger Lise Kingo. »Derfor har det været nødvendigt at finde partnere, der kunne noget andet, end vi kan - og som kunne inspirere os til at tænke anderledes i forhold til tradi-tionelle energikilder«. Derfor er Novo Nordisk målsætning om en tiprocentsreduktion sket i samarbejde med Verdensnaturfonden (WWF). Der er tale om Climate Savers-partnerskabsaftalen, hvor der indgår en lille eksklusiv skare af virksomheder, som alle har sat sig ambitiøse mål på klimaområdet.

Lise Kingo fortsætter: »I Novo Nordisk driver vi vores virksomhed ud fra princippet om den tredobbelte bundlinje. Det vil sige, at i alt, hvad vi gør, forsøger vi at finde en balance mellem at skabe profit og være miljømæssig og social ansvarlig. Vi d river vores forretning ud fra et langsigtet perspektiv. Med stigende energipriser og med fokus over hele verden på nedbringelse af CO2-udledning tror vi på, at det er en god forretningsstrategi at være proaktiv og selv sætte de her mål om CO2-reduktion, inden vi bliver pålagt CO2-skatter og -afgifter.

Vi vil gerne være et skridt foran«. Lise Kingo tilføjer, at topledelsen hos Novo Nordisk opmuntrer medarbejderne til at engagere sig i klimaforandring, blandt andet gennem Take Action-programmet, som opfordrer medarbejderne til at efterleve den tredobbelte bundlinje i det daglige.

Miljøchef hos Lundbeck A/S, Uffe Rasmussen, siger: »Novo Nordisk har på det her område taget en førerposition blandt danske virksomheder. Hos Lundbeck har vi taget den position, at vi ikke vil være pionerer på området - men vi ønsker at fastholde en førende placering«. Uffe Rasmussen tilføjer, at selv om Lundbeck ikke er omfattet af lovkrav om at reducere sine CO2-emissioner, ønsker virksomhedens ledelse at tage et medansvar for klimaforandringerne. Lundbeck A/S har salgskontorer i over 50 lande. Men det store energiforbrug sker i produktions- og forskningsenhederne i Danmark, England, Italien og USA. Uffe Rasmussen opridser Lundbecks CO2-strategi, der består af fire elementer:

  1. At tage ansvar for virksomhedens udledning af CO2. Ambitionen er at bevare og fastholde en fø-rende position. Derfor følger Lundbecks direktion årligt udviklingen i et nøgletal, CO2-udledningen pr. omsætning, for de 15-20 globale lægemiddelvirksomheder, virksomheden normalt sammenligner sig med. Så kan direktionen vurdere, om Lundbecks indsats er tilstrækkelig.

  2. At fastsætte et langsigtet mål for udledningen af CO2. Lundbecks mål er, at CO2-udledningen i 2016 er på 2006-niveau. En helt konkret udfordring for en virksomhed i vækst.

  3. At etablere den nødvendige styring for at nå målet. Det indebærer, at det stigende energiforbrug på grund af vækst i virksomheden reduceres et andet sted. Det kunne være investeringer i energibesparende produktionsfaciliteter og bygninger.

  4. At publicere pålidelige data om udledningen af CO2. Være i dialog med omverden og erkende, at virksomheden (hvis det skulle ske) leder mere ud, end den havde besluttet.

Miljøchef Uffe Rasmussen siger, at Lundbeck i en årrække har arbejdet med energieffektiviseringer. Med CO2-strategien sender ledelsen et tydeligt signal, som gør, at alle medarbejdergrupper hos Lundbeck er opmærksomme på energibesparende tiltag i hverdagen. »Desuden styrker det Lundbecks image og gavner forretningen, at vi gør en indsats for at begrænse CO2-udledningen«, slutter Uffe Rasmussen.

Det synspunkt deler Lise Kingo hos Novo Nordisk. »Vi gør ikke det her kun for at forbedre vores omdømme. Vi gør det primært for at tage et globalt medansvar og for at optimere vores forretning på langt sigt. Men det er mærkbart, at vores klimamålsætning har en positiv afsmitning på virksomhedens omdømme. Vi har nemt ved at tiltrække ung arbejdskraft, og vi rangerer højt blandt økonomer og ingeniører i valg af arbejdsplads«, siger hun. Lise Kingo peger desuden på, at også investorerne i stigende grad er opmærksomme på, om en virksomhed har en klimastrategi. I Dow Jones Sustainability World Indexes (DJSI World), der vurderer virksomhedernes økonomiske, miljømæssige- og sociale ansvar, ligger Novo Nordisk som nummer et blandt verdens lægemiddelvirksomheder.