Content area

|

DBCG Kvalitetsdatabase for Brystkræft – resumé af årsrapport 2019

Samlet set findes der et højt behandlingsniveau for brystkræft i Danmark, men med plads til forbedring flere steder. Der ses fremgang for komplethed af dataindberetning sammenlignet med tidligere år, men der er fortsat behov for fokus på indrapportering.
Forfatter(e)
Peer Christiansen (formand) Bent Ejlertsen Anne-Vibeke Lænkholm Birgitte Offersen Ilse Vejborg Maj-Britt Jensen Nidal Al-Suliman Ute Hoyer Helle Mikél Hvid Mette Holck Nielsen Vibeke Dahl Andersen Mette Roed Eriksen Louise Hansen. INTERESSEKONFLIKTER: ingen.

Årsrapport 2019 monitorerer kvalitetsindikatorer, der dækker udredning og behandling af kvinder med brystkræft (≥ 18 år). Ved sammenligning med Patobank ses, at dækningsgraden for databasen er høj, idet 94,7% af alle brystkræftpatienter registreret i Patobank findes i DBCG kvalitetsdatabasen. Samtidig ses på landsplan en tilfredsstillende andel af patienter med fuld datakomplethed, hvad angår den primære behandling; denne er på 95,8 %, hvilket er på niveau med tidligere.

Årsrapporten har i tidligere år i nogen grad været præget af manglende indberetning af data og dermed et mangelfuldt grundlag for beregning af enkelte indikatorer, men styregruppen vurderer, at der nu er sket en betydelig fremgang i datagrundlaget og hermed indrapportering til databasen. Dette skyldes især en målrettet indsats i foråret 2020 fra de onkologiske afdelinger i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Ved klinisk mammografi med ultralydskanning og finnålsbiopsi kan en del af de patienter, der har lymfeknudemetastaser detekteres, og hos disse kan man derved undlade sentinel node (SN)-biopsi. Det er ønskværdigt, at det sker hos så mange som muligt, da man således kan spare et ekstra operativt indgreb og gå direkte til aksilrømning uden SN. På landsplan er det dog kun 31,7 %, hvor dette opfyldes (standard er ≥ 39%). Samtidigt ligger tre ud af fem regioner lavt, særligt Region Sjælland med en andel på 15,2%. Også hovedstaden ligger lavt med en andel på 25,1%. Styregruppen anbefaler, at der ses nærmere på dette ved Rigshospitalet, Herlev og Ringsted/Roskilde. I Region Hovedstaden pågår der allerede en undersøgelse af, om udredningen på privatklinikker spiller ind her.

Ved vurderingen af andelen af patienter, der får medicinsk behandling (kemo-, endokrin og biologisk terapi) jævnfør standardkriterier, opfyldes standarden på 90% ikke, hverken på landsplan eller regionalt, og dette trods forbedringen i datagrundlaget. Derudover registreres opfølgning i en uacceptabelt ringe grad, og dette er uafhængigt af, om der gives medicinsk behandling. For patienter, der følges på en onkologisk afdeling, ses en andelsopfyldelse på 77,5% på landsplan, hvilket er langt fra standarden ≥ 95%, og ingen af regionerne opfylder standarden. Særligt Region Sjælland ligger væsentligt lavere end de øvrige regioner (54,5%). Det samme billede ses for patienterne, der følges via en brystkirurgisk afdeling, hvor indikatoren hverken er opfyldt på landsplan (80,9%) eller på regionsniveau. Styregruppen konstaterer, at der fortsat er et stort behov for en målrettet indsats, hvad angår indberetning af korresponderende afdeling og anbefaler kraftigt, at de afdelinger, der ikke lever op til standarden, har fokus på dette.

Forekomsten af lokalt recidiv efter brystbevarende operation op til fem år efter operation ligger på et meget tilfredsstillende lavt niveau for langt de fleste afdelinger. Samtidig ses, at strålebehandling efter operation ligger på et højt niveau for de fleste afdelinger, men især Næstved ligger markant under, hvad angår strålebehandling efter mastektomi ,med en andel på 72,7% og bør forbedre dette.

Samlet set konkluderes det i rapporten, at der for brystkræft findes et højt behandlingsniveau i Danmark, men med plads til forbedring flere steder, og at der fortsat er behov for en betydelig indsats på flere afdelinger for at dokumentere, at opfølgning af patienterne sker i henhold til retningslinjerne.

DBCG og kvalitetsdatabasen: Danish Breast Cancer Group (DBCG) blev oprettet i 1976 i samarbejde mellem Dansk Kirurgisk Selskab og Dansk Selskab for Onkologi, og data vedr. demografi, diagnostik, behandling og opfølgning af brystkræft har siden 1978 været indsamlet i DBCG Behandlingsdatabase for Brystkræft. Kliniske kvalitetsdata på brystkræftområdet er siden 2006 blevet afrapporteret årligt for DBCG Kvalitetsdatabase for Brystkræft, der primært udgøres af oplysninger videregivet fra Behandlingsdatabasen.

Årsrapporten og resumèet er udarbejdet af RKKP's Viden­center og formanden for DBCG Kvalitetsdatabase for Brystkræft i sam­arbejde med styregruppen. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på Sundhed.dk

» Print resume

Blad nummer: 

Right side

af Konrad Melonik | 15/08
3 kommentarer
af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer