Skip to main content

De åbne psykiatriske skadestuer bør lukkes

Journalist Christian Andersen, ca@dadl.dk

31. okt. 2005
3 min.

Selv om det indebærer en lukning af landets i alt 15 åbne psykiatriske skadestuer, går psykiaterne i det store og hele ind for Lægeforeningens foreløbige oplæg til et nyt akutsystem.

Det vil sige, at psykiaterne bakker op om:

  • at de åbne skadestuer, somatiske som psykiatriske, lukkes,

  • at de akutte patienter altid kommer i kontakt med en læge på specialistniveau, når de henvender sig til sundhedsvæsenet,

  • at akutbehandlingen på sygehuset skal varetages af et tværfagligt team,

  • at akutindsatsen samles på færre, større og bedre kvalificerede enheder.

Det oplyste formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab, Dorte Sestoft, på et fællesmøde onsdag den 7. september med de videnskabelige selskaber og Lægeforeningen.

Dog kom hun med en klar udmelding om, at de psykiatriske patienter i forhold til de somatiske bør have en ekstra indgang til sygehusvæsenet.

Lægeforeningens oplæg om et nyt akutsystem lægger ellers op til et meget enstrenget system:

Alle akutte patienter skal først telefonisk kontakte en læge, egen læge, vagtlægen eller 112, hvor der også skal være lægefaglig rådgivning af en speciallæge.

Den pågældende læge løser herefter selv problemet eller visiterer patienten til en akutcentral på et sygehus, hvor en læge med det relevante speciale vil tage imod den pågældende patient. Akutcentralerne er bemandet med både speciallæger og uddannelsessøgende læger inden for hvert af de relevante specialer. Fra mødet mellem Lægeforeningen og de videnskabelige selskaber fremgik det tydeligt, at antallet og arten af specialer stadig var til diskussion.

Psykiaterne ønsker imidlertid, at de psykiatriske patienter får en mulighed for at springe mellemleddet med akutcentralen over og lade egen læge eller vagtlægen indlægge patienten direkte på en psykiatrisk afdeling.

Fordelen er ifølge Dorte Sestoft, at egen læge og den psykiatriske afdeling ofte i dybden kender til den enkelte psykiatriske patients problemer. Derfor kan det være en unødvendig barriere, hvis patienten først skal tilses i akutcentralen.

Jens Winther Jensen, formand for Lægeforeningen, opsummerede de mange fordele han så ved at gøre akutbetjeningen enstrenget, ensartet, samlet på få, store enheder og, ikke mindst, være styret af speciallæger fra patienternes første kontakt med det store sundhedsvæsen.

Formanden forventede først og fremmest en højere faglighed og kvalitet. Effektiviteten ville også blive øget, og det sammenhængende patientforløb blive bedre.

Som en sidegevinst var Jens Winther Jensen overbevist om, at det ny system ville frigøre lægelige resurser.

Han håbede ikke, at en lukning af skadestuerne ville føre til en åbning af en helt tredje slags skadestue. Han frygtede et parallelt tilbud på sundhedscentrene i kommunerne, hvor patienter uden lægevisitation kunne komme ind direkte fra gaden med deres sundhedsproblemer.

Lægeforeningens oplæg til en ny ledelse og organisering af akutbetjeningen, som i øvrigt allerede har fået ros fra en række fremtrædende sundhedspolitikere, herunder indenrigs- og sundhedsministeren, kommer til debat på et stormøde med adgang for alle foreningens medlemmer den 9. november i Odense.

Jens Winther Jensen oplyste, at forslaget til et fremtidigt akutsystem skal vedtages på Lægemødet i maj næste år.

Læs mere om Lægeforeningens forslag til akutpolitik på www.laegeforeningen.dk/ lf/holdninger/politikpapirer/akutpapir-juni-2005.doc