Skip to main content

De første 43 patienter har fået partikelterapi på dansk grund

Den 29. januar i år fik den første patient behandling på Dansk Center for Partikelterapi på Aarhus Universitetshospital. I dag får patienter fra hele landet behandling her, og behandlingsindikationerne bliver løbende udvidet.

Et partikelforløb strækker sig over 28 gange. Der er sat 20-30 minutter af til hver behandling i behandlingsrummet, men selve behandlingen varer ikke mere end et par minutter. Foto: Jesper Voldgaard
Et partikelforløb strækker sig over 28 gange. Der er sat 20-30 minutter af til hver behandling i behandlingsrummet, men selve behandlingen varer ikke mere end et par minutter. Foto: Jesper Voldgaard

Anne Steenberger, as@dadl.dk

14. okt. 2019
3 min.

»Det går godt«, er meldingen fra Morten Høyer, der er ledende overlæge på Dansk Center for Partikelterapi. Centret har nu været i gang i godt ti måneder, og kapaciteten er løbende blevet udvidet.

Centret lagde ud med et enkelt behandlingsrum, kaldet gantry, siden kom nummer to, og det tredje og sidste bliver taget i brug i januar 2020. Indledningsvist blev kun patienter med hjernetumorer behandlet, men efterhånden er der åbnet for behandling af patienter med sarkomer, med kræft i mund og hals og i august også for børn. Fra slutningen af oktober modtager centret også patienter med brystkræft i venstre side. Det drejer sig om et mindre antal patienter, der ville få en stor stråledosis til hjertet, hvis de behandles med traditionel strålebehandling. Med protoner nedsættes risikoen for strålebetinget hjertesygdom, forklarer Morten Høyer.

#GALLERY

Samlet set har centret indtil videre givet 1.500 behandlinger, 43 patienter er afsluttet, og 12 får lige nu behandling i centret. Kapaciteten er netop blevet udvidet, så der kan behandles patienter i 7,5 timer om dagen mod fire timer, som centret lagde ud med. Derfor forventer Morten Høyer, at kurven kommer til at stige.

Centret betjener hele landet, og Morten Høyer beretter, at det nationale samarbejde går godt, og at patienterne kommer fra alle dele af landet.

Der er tekniske udfordringer. »Men i forhold til, hvad vi har hørt fra andre centre, så er det småting«, siger han.

Ugeskrift for Læger og fotograf Jesper Voldgaard besøgte centret et par måneder før det åbnede. Morten Høyer og professor og forskningsleder Cai Grau viste rundt i centret, der endnu delvist var en byggeplads, det første af de tre behandlingsrum var stadig ved at blive bygget op.

Hør eller genhør podcast fra besøget her:

Faktaboks

Fakta